Najava


Zbori Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti
med 2. in 6. marcem 2015

V preteklem tednu je bila ustanovna seja Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD) - Civilni nadzor. Svet sestavljajo delegati vseh samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) v Mariboru, ki jih bodo na zborih v tem tednu izbirali na novo ali pa potrjevali dosedanje člane mestne delovne skupine za komunalo. Obravnavali bodo tudi akt o ustanovitvi SSVUJD - Civilni nadzor, ki opredeljuje sestavo, naloge in odgovornosti  sveta.  Oskrba z zdravo pitno vodo, vzdrževanje, obnova in izgradnja kanalizacije, vzdrževanje občinskih cest, ravnanje z odpadki,  dobava toplotne energije so nekatera področja, ki zadevajo vse prebivalce v MOM in, ki jih udeleženci zborov SČS in SKS najpogosteje izpostavljajo kot problem.  Zelo pomembno je zato, da začnejo nadzorovati delo teh podjetij in opozarjati na napake.

Seveda pa bo razprava tekla tudi o drugih temah, ki žulijo prebivalce.

V tem tednu bodo prebivalci razpravljali na naslednjih zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS):

  • SČS Radvanje | torek, 3. 3., ob 18.00 | MČ Radvanje, Lackova 43;
  • SČS Tabor | sreda, 4. 3., ob 18.00 | MČ Tabor, Metelkova 63;
  • SKS Pekre | sreda, 4. 3., ob 17.00 | Dom kulture Pekre, Bezjakova 4;
  • SČS Center in Ivan Cankar | sreda, 4.3., ob 18.00 | ZPM - Dom ustvarjalnosti mladih, Razlagovi 16;
  • SČS Nova vas | četrtek, 5. 3., ob 18.00 | dvorana MČ Nova vas, Radvanjski 65;
  • SČS Koroška vrata | četrtek, 5. 3. ob 18.00 | MČ Koroška vrata, Vrbanski 10.

Zbor SČS Tabor bo, zaradi zasedenosti dvorane, izjemoma spet že to sredo. Za Dan zemlje, 22. aprila, pripravljajo akcijo urejanja Betnavskega gozda in o poteku akcije bo tekla razprava na zboru.