Zbor SČS Nova vas, 30.11.2014


Parkirišča, ogrevanje in tržnična dejavnost

Na 33. zboru SČS Nova vas smo se na praznični predvečer lotili razpravljati predvsem o treh temah iz dnevnega reda: o možnostih za prepis pripadajočih funkcionalnih zemljišč in parkirnih mest v blokovskih naseljih, o pogodbi o dobavi plina ter o zastali in neosmišljeni tržnični dejavnosti v skupnosti.

Delovna skupina za okolje, ki raziskuje tudi možnost prepisa funkcionalnih zemljišč in parkirišč v blokovskih soseskah v Novi vasi, je posredovala informacijo s strani občine, da je brezplačen prepis pripadajočih zemljišč mogoč in precej nezahteven. Takšni prepisi so bili v Mariboru že izvedeni, potrebni so podatki o tem merah in mejah funkcionalnega zemljišča, ki pripada posameznemu stanovanjskemu bloku ter lokacijo in število pripadajočih parkirnih mest. Kar je najpomembneje, stanovalci morajo glede zahteve po prepisu zemljišča doseči popolno soglasje.

Nova vas_razprava se nadaljuje tudi po koncu zbora

Na vpogled v pogodbo o dobavi plina med Energetiko in Plinarno Maribor pa bo treba še nekoliko počakati, sporoča Delovna skupina za Energijo. Po pregledu fotokopij z zakritimi zaupnimi členi, ki so zakriti po navodilih informacijskega pooblaščenca, ni moč z gotovostjo trditi, da so bila ta navodila dosledno izpolnjena in da je morda zakritega besedila več kot je bilo s strani pooblaščenca navedeno. Zato bo informacijski pooblaščenec najverjetneje moral še enkrat poseči v postopek, ki se vleče kot jara kača.

V prosti razpravi so se udeleženci razgovorili o načrtih obnove Tržnice Tabor, ki se nahaja v podhodu križajočih se Ceste Proleterskih brigad in Kardeljeve. Glede na to, da so sami že predlagali drugačno rešitev za tržnico v tem predelu mesta, iz načrta pa je sklepati, da razmisleka o drugačnih, primernih rešitvah ni bilo, so udeleženci konsenzualno sklenili, da je razmislek potreben in to v obliki širše javne razprave, iz katere bo moč ugotoviti, kakšno obliko ponudbe sveže hrane bi okoliški prebivalci želeli in potrebovali, še posebej tisti, ki zaradi okrnjene mobilnosti nimajo možnosti, da jo priskrbijo na glavni mestni tržnici ali pri kakšnem bolj oddaljenem ponudniku (starejši občani). Tema tržnične dejavnosti bo tako na sporedu enega prihajajočih zborov v Novi vasi.

Udeleženci tokratnega zbora so se strinjali s predlogom, da delovna skupina na podlagi vzorčnega primera oblikuje postopkovnik za izvedbo prepisa ter ga skupaj z vsemi ostalimi informacijami posreduje prebivalcem blokovskih sosesk v Novi vasi, ki se morajo na koncu sami soglasno opredeliti, ali si tega želijo ali ne.

Naslednji zbor se bo zgodil v četrtek, 13. 11. 2014 ob 18.00, v amfiteatru MČ Nova vas.