Zbor SČS Magdalena, 17. 11. 2015


Biser, ki ga ne znamo ceniti in vzdrževati

Večino časa so udeleženci tokratnega zbora SČS Magdalena namenili svojemu krajinsko zaščitenemu parku. Ugotavljali so, da se njegove vrednosti in pomena za prebivalce tega dela Maribora sploh ne zavedamo, zato ga ne znamo ceniti. Namesto prijetnega mesta za druženje, sprehode in igro otrok, postaja dirkališče za kolesarje, celo motoriste. Kljub temu, da je opremljen s koši za odpadke, marsikateri lastnik psa še vedno ne počisti za svojim ljubljenčkom. Za vzdrževanje poti vedno zmanjka denarja, zato so nekateri deli ob dežju primerni le še za plavalce. Na pomanjkanje sredstev so se izgovorili tudi v Uradu za komunalo, promet in prostor MOM v odgovoru na zadnji dopis, ki so ga v zvezi s tem z zbora poslali udeleženci. Še bolj skrbi  dejstvo, da  v parku padajo  drevesa, ne nadomeščajo pa se z novimi. Problem opažajo tudi drugod po Mariboru, rešitve pa ni na vidiku, ker tudi za to vedno zmanjka denarja. Udeleženci so zato sklenili, da na Mestni svet MOM in Urad za komunalo, promet in prostor ponovno podajo pobudo, ki so jo vse samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti poslale že lani. Z njo so predlagale, da se v proračunu MOM za zasaditev manjkajočih dreves predvidi posebna postavka v višini 200.000 EUR. S tem bi v nekaj letih Maribor ponovno postal zeleno mesto kot nekoč. Da ne bodo čakali le na odziv občine pa bodo, za izboljšanje stanja, sami z opozorilnimi napisi poskusili vplivati na obiskovalce Magdalenskega parka, da se bodo do zaklada, ki ga premorejo, obnašali bolj odgovorno.

Z zadovoljstvom pa so udeleženci zbora sprejeli odgovor z MOM, da se njihova pobuda o razširitvi cone 30 na območje okrog UKC že uresničuje in jo bodo realizacijo, če bo dopuščalo vreme, dočakali še letos. Prav tako so pohvalili hiter odziv Urada za komunalo, promet in prostor v zvezi s poplavljenimi prehodi za pešce na Ljubljanski in ul. Moše Pijade pri UKC. Takoj so namreč naročili Nigradu, da ukrepa in udeleženci so potrdili, da so bili nekateri kanalski jaški sanirani, kako uspešno pa bo pokazalo prvo večje deževje.

Ponovno se bodo zbrali na zboru 1. 12. 2015, ob18.00.