Zbor SKS Pekre, 4. 1. 2106


Na zboru krajani_ke Peker tudi o reševanju življenj

S spornim nasipom sredi Peker se udeleženci_ke zborov SKS Pekre ukvarjajo že skoraj eno leto. Z odgovorom Inšpektorata RS za okolje in prostor niso niti malo zadovoljni_e. Menijo, da so podatki, ki jih navaja, povsem zamegljeni in niso odgovor na to, kar so od njih zahtevali_e, zato bodo na Ministrstvo za okolje Republike Slovenije posredovali predlog za nadzor zakonitosti. Nigradu, Uradu za komunalo, promet in prostor ter KS Pekre bodo posredovali_e tudi dopis s priporočili SSVUJD-a glede kanalizacije Ob plantaži. Nigrad se namreč v zvezi s sanacijo izgovarja na občinski proračun, čeprav bi jo moral kot izvajalec del, ki je zagrešil napako, izvesti sam.

Na zboru so nato podprli pobudo direktorju uprave MOM v zvezi z garažno hišo pri UKC, ki so jo pripravili v SČS Nova vas, ne pa tudi pobude SČS Center in Ivan Cankar. Mnenja so namreč, da bi se namesto ustanavljanja nove nadzorne komisije morale povrniti pristojnosti krajevnim skupnostim in mestnim četrtim. Udeleženci_ke so imeli_e tudi nekaj predlogov za spremembe zakona o gradnji, ki jih bodo oblikovali_e v prihodnje. Na podlagi tega se je porodila tudi ideja, da bi se v okviru informativno-izobraževalnega cikla, ki ga za pomlad načrtuje IMZ, organizirala delavnica o branju zakonov, odgovornostih in pravicah občanov_k.

Izjemno zanimiva je bila tudi pobuda, da bi krajani_ke skupaj s KS organizirali_e akcijo nabave aplikacije iHELP, ki je namenjena hitremu SOS obveščanju v primeru nujnih zdravstvenih zapletov. V povezavi z njo pa bi poskrbeli za pokritost KS z defibrilatorji, ki bi rešili marsikatero življenje, saj nepravočasna pomoč ob zastojih srca menda pri nas povzroči že vsako drugo smrt. Več o aplikaciji, informiranju prebivalcev_k, reševanju življenj, povezovanju s krajevno skupnostjo in Rdečim križem, ki bi lahko organiziral usposabljanje prebivalcev_k, bodo spregovorili na naslednjem zboru, ki bo v sredo, 1. 2. 2017, v Domu kulture Pekre.