Ta teden trije zbori v mestnih četrteh, pa še mestni zbor

V torek se bo po prazničnem premoru zbral zbor samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Magdalena, ki pričakuje, da se jim bo pridružil član odbora za komunalo v MČ Magdalena, s katero tudi sicer dobro sodelujejo.

Beseda bo nedvomno tekla o tretjem mestnem zboru, na katerem se bodo spet zbrali udeleženci  vseh zborov SČS in SKS (samoorganiziranih krajevnih skupnosti). Zbor bo že v sredo, 17. 5., ob 18.00, v veliki dvorani Kulturnega doma v Kamnici, Vrbanska 97. Z menjavo lokacij udeleženci zborov spoznavajo druge mariborske okoliše, pa tudi delovanje SČS, SKS in IMZ lahko na ta način približajo prebivalcem različnih delov mesta. Tokratna tema zbora bodo komunalni odpadki. Tema je široka in na zborih velikokrat izpostavljena. Tudi Mestni svet se že nekaj časa ukvarja z njo, predvsem z izgradnjo sortirnice. Ta postaja tako pomembna, da smo v MOM začeli zanemarjati druge vidike ravnanja z odpadki kot so ozaveščanje in skrb za zmanjšanje količine odpadkov, izobraževanje o pravilnem ločevanju, možnostih ponovne uporabe, pa urejenosti ekoloških otokov ipd. Odgovorne morda skrbi, da bo za kapaciteto kot je predvidena, v sortirnici zmanjkalo odpadkov? Kakor koli, udeležencem zborov SČS in SKS se zdi problematika tako pomembna, da so jo sklenili v razpravi dodobra osvetliti in poiskati tudi odgovore na vprašanja, kdaj so odpadki smeti in kdaj odpadne surovine, kdo povzroča največ stroškov, kdo te stroške nosi, kdo pa pri tem morda dobro zasluži. Kaj lahko sami storimo, da zmanjšamo količino odpadkov, na kaj posebej opozoriti pristojne, kakšne rešitve predlagamo, da se stanje pri ravnanju z odpadki izboljša.

Tudi tokrat velja, da več glav več ve, zato vabijo vse, ki jih tema zanima, da se zbora udeležijo. Lahko pa se v četrtek pridružijo tudi sokrajanom na zborih SČS Center in Ivan Cankar in SČS Koroška vrata.

Še povzamimo urnik:

  • SČS Magdalena >> torek, 16. 5., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • MESTNI ZBOR >> sreda, 17. 5., ob 18.00, Kulturni dom Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 18. 5., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • SČS Koroška vrata >> četrtek, 18. 5., ob 18.00, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10