Zbor SKS Kamnica, 19. 10.2016


Bo komunikacija z javnimi podjetji,
ko bo šlo za postavitev malih čistilnih naprav, kaj bolj konkretna?

Izgradnja komunalne infrastrukture v Kamniški grabi se nadaljuje tudi z drugo fazo, z veseljem ugotavljajo v Kamnici. Če bo tudi tokrat vzdržala obvozna cesta čez Medič, ostaja odprto vprašanje, a se tudi ta trenutno še dodatno ureja na trasi Medič – Bresternica. V Mediču se je letos poleti sprožil še zemeljski plaz. Zaradi močnega iztekanja vode na področju zaplazene zemljine je bilo na vodovod naslovljeno opozorilo, da gre najbrž za poškodbo vodovoda, ki teče po cesti tam, kjer je odtrgalo zemljo. Odgovora ni bilo, a so se čez mesec dni na kraju nesreče pojavile osebe, ki so, kot je izgledalo, izvajale meritve, kasneje se je izvedel še izkop in popravila na vodih. Kljub temu, da se javne službe očitno odzivajo na sporočila krajank in krajanov, ostaja problematično dejstvo, da z njimi ne komunicirajo. Proti pričakovanjem krajanov se je prej omenjena izgradnja komunalne infrastrukture spet pričela brez predhodnih obvestil o spremembah prometnega režima, kaj se je dejansko zgodilo ob letošnjem plazu, kaj je bil vzrok in kako so bile odpravljene domnevne poškodbe vodovoda, pa ostaja za bližnje prebivalce neznanka, ki v njihovo življenje vnaša precejšen nemir. Zato bo zbor SKS Kamnica na mariborski vodovod naslovil dopis, s katerim bodo poskušali pridobiti informacije o tem, kaj je bilo z vodovodno napeljavo narobe.
V prihodnje se bo zbor lotil aktivnosti informiranja in predstavitev možnosti postavitve malih čistilnih naprav, kar je za krajevno skupnost, v kateri so gospodinjstva močno razkropljena po hribovitih področjih, izjemnega pomena, saj njih sistem kanalizacije nikdar ne bo dosegel, nova zakonodaja pač.