Zbor prebivalcev SČS Radvanje, 17.12.2013


ZA začetek medsebojnega dialoga o turizmu v Radvanju

Na osmem zboru prebivalcev SČS Radvanje sta bili udarni temi turizem pod Pohorjem in proračun MOM 2014 in Radvanje.

Pri točki turizem smo gostili Janjo Viher, direktorico Zavoda za turizem Maribor-Pohorje. Po predstavitvi delovanja Zavoda v letu 2013 in načrtu dela Zavoda za leto 2014 smo kritično ugotavljali odrinjenost krajanov od načrtovanja dela in aktivnosti Zavoda. Zlasti je bila na udaru nepovezanost ponudnikov turističnih storitev, medsebojna neinformiranost in nepripravljenost Zavoda za vključitev Turističnega društva Radvanje v načrtovanje in izvajanje turističnih aktivnosti pod Pohorjem. Izrečeno je bilo precej kritik na naslov samopašnosti Športnega centra Pohorje in njihove nepripravljenosti za sodelovanje. Sprejeli smo sklep, da Turistično društvo Radvanje skupaj z Zavodom za turizem pripravi sestanek vseh ponudnikov turističnih storitev pod Pohorjem. Osnovni cilj sestanka je začetek medsebojnega dialoga.

V nadaljevanju smo se seznanili s tistimi točkami občinskega proračuna za 2014, zlasti pri komunali in prometnicah, ki so vezane na MČ Radvanje. Ponovno smo ugotavljali veliko nepreglednost proračuna zato predlagamo, da občinska uprava pripravi za vsako MČ in KS ovrednoteno preglednico vseh del, ki bodo v letu 2014 potekale na območju posamezne MČ in KS, s konkretnimi roki izvedbe.

Naslednji zbor SČS Radvanje bo v torek, 7.1.2014.