VABILO


Zbori SČS in SKS med 11. in 15. majem 2015

V prihajajočem tednu se lahko udeležite naslednjih zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) v Mariboru:

Sreda, 15. 4., ob 18.00

  • SKS Kamnica, Dom kulture Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Center in Ivan Cankar, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • SČS Tabor, MČ Tabor, Metelkova 63

Četrtek, 16. 4., ob 18.00

  • SČS Nova vas, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • SČS Koroška vrata, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Prebivalcem Kamnice  bo na tokratnem zboru Samo organizirane krajevne skupnosti (SKS) svoje dosedanje delo predstavil Samo organiziran svet za varstvo uporabnikov javnih storitev (SSVUJD) Civilni nadzor. V njem ta čas še ni predstavnika SKS Kamnica, čeprav bi ga zaradi obilice komunalnih težav zelo potrebovali. Za aktivno vključevanje v reševanje problemov svojega okolja veliko udeležencev ne najde poguma, zato bodo delo in dosežke svojih samo organiziranih četrtnih skupnosti (SČS) na zboru predstavili udeleženci SČS Radvanje in Nove vasi.
Z enakim namenom bo v torek, 12. maja ob 17.00 v prostorih Infopeke izvedena tudi delavnica pod naslovom »Dobre prakse povezovanja in sodelovanja prebivalcev pri odločanju v lokalni skupnosti in kako o njih komunicirati z mediji in odločevalci«. Delavnica je brezplačna in namenjena prebivalcem Maribora za lažje vključevanje v delo SČS in SKS in skozi to v soodločanje v lokalni skupnosti.
V SČS Center in Ivan Cankar za soboto 16. maja  pripravljajo akcijo čiščenja poti na Piramido, ki jo bodo natanko dorekli na tokratnem zboru. Nanjo pa vabijo vse Mariborčane, ki jim ni vseeno za to mariborsko prepoznavno izletniško točko.
Pridružite se lahko tudi ostalim zborom, ki nadaljujejo delo na odprtih temah. Morda tudi vas kaj žuli in boste skupaj z drugimi aktivnimi prebivalci vaš žulj hitreje pozdravili.