VABILO NA ZBOR


Če svojih potreb jasno ne izrazimo, bo o njih ugibal nekdo drug

Tretji septembrski teden s svojim delom znova pričenjajo udeleženci zborov samoorganiziranih četrtnih skupnosti Magdalena, Center in Ivan Cankar ter Koroška vrata, prvič po poletnem premoru pa se srečajo tudi na zboru samoorganizirane krajevne skupnosti Kamnica. Na vseh zborih bodo, med ostalim, zaključili z oblikovanjem seznama vsebin in lokacij v okolju, ki so po njihovem moteče za skupnost, pa so pri poskusih reševanja ugotovili, da imajo predvsem zaradi neustreznih in neurejenih sistemskih pravil zvezane roke oni sami in na koncu koncev tudi za tozadevno urejanje pristojne službe.Zbir vsebin bo dokončno oblikovala za ta namen formirana delovna skupina na mestnem nivoju ter ga posredovala na občino, kjer bodo ugotavljali, ali je v njem izkazana dovolj močna potreba po vnovični uveljavitvi odloka o javnem redu in miru – udeleženci zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti so namreč trdno prepričani, da je. Udeleženci bodo skušali tudi identificirati lokacije, ki so potrebne poostrenega nadzora mestnih redarjev. Pozornost bo usmerjena na parkiranje pred javnimi ustanovami, kjer se giba večje število ljudi, otrok.  
V Radvanju bodo tudi tokrat preverili napredek pri izvajanju projektov, izglasovanih skozi participatorni proračun, posebno pozornost pa posvetili projektu Skupnostna oskrba starejših občanov, o katerem bodo spregovorili s povabljeno gostjo. Na dnevnem redu je tudi razprava o zbirnem centru odpadkov.
Pekrčani pa se bodo posvetili problematiki spornih gradenj v soseski. Prizadevajo si pridobiti pojasnila, v končni fazi pa seveda rešitve, v kakšnem stanju je kanalizacija in vodovod pod brez dovoljenja navoženim več-metrskim nasipom in kako si službe sploh predstavljajo sanacijo le teh, ko bo to potrebno. In potrebno je bilo že včeraj, saj kleti in garaže okoliških hiš nenehno zaliva voda.

Vabljeni, torej, da se udeležite zbora v vaši skupnosti:

  • SČS Radvanje >> torek, 20. 9., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 20. 9., ob 18.00,, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica >> sreda, 21. 9., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SKS Pekre >> sreda, sreda, 21. 9., ob 18.00, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 22. 9., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • SČS Koroška vrata >> četrtek, 22. 9., ob 18.00, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Le aktivna skupnost, ki zna jasno izraziti svoje potrebe, usmerjeno opozarjati na nepravilnosti ter kdaj pa kdaj tudi pljuniti v roke, bo znala poskrbeti, da bo za njihovo bivanjsko okolje poskrbljeno, kot si prebivalke in prebivalci želijo.