Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 21.1.2015


Tudi v Centru si želijo sodelovanja z Mestno četrtjo

Na preteklem zboru so udeleženci največ časa namenili pogovoru s četrtno svetnico Melito Cimerman. Tako z njene strani, kot s  strani udeležencev je bila izpostavljena želja po sodelovanju med Mestno četrtjo Center in zborom. Ponovno so se dotaknili tudi okolice Treh ribnikov. Ugotovilo se je, da niso vsi ribniki v lasti občine, ampak je en v zasebni lasti. Zato bodo udeleženci preverili, kdo je lastnik in ga pozvali, da ribnik uredi ali pa vsaj dovoli, da ga uredijo udeleženci zbora.

Ribnik, ki je v zasebni lastni, naj lastnik uredi, ali pa pusti, da to storijo ljudje.

Udeleženci so se strinjali s samoustanovitvijo Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Takšen korak predlaga Delovna skupina za komunalo, ki že več mesecev neuspešno poskuša vzpostaviti dialog z županom. Na župana je bilo naslovljeno tudi pismo, v katerem zbor Center in Ivan Cankar poziva, da se prostori v lasti krajevni skupnosti in mestnih četrti ne prodajajo. Tudi na to ni bilo odgovora. Prebivalcev pa to ne ustavlja. Še naprej se bodo organizirali in sami reševali težave v lokalnem okolju.