Zbor SČS Koroška vrata, 5. 5. 2016


O pomanjkanju angažmaja v Mariboru in širše

Majski zbor Koroških vrat je prinesel debato o Mestnem zboru, o vsebinah in predlogih ter se razvil v debato o pomanjkanju angažmaja v Mariboru in širše. Zbor je sklenil, da do MZ razmisli in predlaga konkretne ideje in predloge glede posameznih tem, ki bodo na dnevnem redu. Nadalje se je pogledalo, kako je potekala akcija o manjkajočih drevesih in se pogovorilo o medijskih odzivih ter tudi nekaterih negativnih odzivih v obliki odstranitvi tabel in seveda tudi standardnih mlačnih odgovorov z MOM. Zbor je sklenil, da bodo tudi v MČ Koroška vrata odstranili povoje z dreves. Na koncu smo podali še informacijo glede borbe za PP in ugotovili, da se glede avtobusne linije št. 12 še vedno ni nič premaknilo.