Urnik za tretji teden oktobra:
Magdalena, Radvanje, Kamnica, Center in Ivan Cankar ter Koroška vrata

Že v torek vas vabimo na dva zbora samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) – v Radvanja in v Magdaleno, kjer lahko skupaj s svojimi sokrajani izpostavljate lokalne probleme in jih skušate tudi reševati.  V sredo ste vabljeni na zbor SKS Kamnica. KS Kamnica je z vsemi zaselki zelo razpotegnjena skupnost in se zato srečuje z zelo različnimi problemi. Tako se središče ubada s podobnimi prometnimi problemi kot večina Maribora, medtem ko na obrobju ni zgrajena niti osnovna infrastruktura, zato bi bilo še toliko bolj pomembno, da krajani stopijo skupaj in se tudi reševanja problemov lotijo skupaj.

V četrtek bosta še zbora združene SČS Center in Ivan Cankar in SČS Koroška vrata. Vse tarejo podobni problemi, predvsem povezani s prometom in okoljem. Obe SČS zato sodelujeta preko svojega delegata v skupni mestni delovni skupini za promet (MDS za promet), ustanovljeni na ravnih vseh SČS in SKS. Delegata bosta poročala, kaj se dogaja z južno mariborsko obvoznico, kdaj in če se bo zgodilo podaljšanje Ceste Proletarskih brigad in njena navezava na Limbuško cesto v bližini Marlesa in še, ali po več kot pol stoletja razmišljanja v kratkem končno le dočakamo podvoz pod železniško progo, ki jo danes seka Ljubljanska cesta. Izvedeli bodo še o sestanku z vodstvom mestnega redarstva.

Vsi zbori bodo kot vedno izvedeni ob pomoči moderatorjev Iniciative mestni zbor (IMZ). Vabljeni!

  • SČS Radvanje >> torek, 18. 10., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 18. 10., ob 18.00,, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica >> sreda, 19. 10., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 20. 10., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • SČS Koroška vrata >> četrtek, 20. 10., ob 18.00, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10