Zbor SČS Pobrežje, 16. 3. 2106


O mestnem zboru in neodtujljivi pravici do vode

Na preteklem zboru na Pobrežju so udeleženci sprva razpravljali o temah, za katere želijo, da se uvrstijo na dnevni red mestnega zbora (MZ), nato pa so se lotili njihovega utemeljevanja. Prometno problematiko in nizko število udeležencev zborov Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČKS) so pojasnili s pomočjo treh ključnih vprašanj: nanizali so področja, na katerih so naleteli na težave, opredelili, kaj pričakujejo, da bo razprava na MZ doprinesla in kaj želijo z njo doseči. Seznanjeni so bili s procesom, ki se bo odvijal v prihajajočih tednih, ko bomo moderatorji najprej zbrali vse utemeljitve predlaganih tem, nato pa jih predstavili na vseh zborih SČKS, ko bodo udeleženke in udeleženci s konsenzom izoblikovali prioritetni seznam tem, za katere želijo, da se o njih razpravlja na prvem MZ. Ko bodo prioritetne vsebine oblikovane na vseh zborih, jih bomo moderatorji pogledali in ugotovili, katere teme se najpogosteje pojavljajo in izluščili tri, o katerih bo tekla beseda na mestnem zboru v maju.

V nadaljevanju je beseda nanesla na intervju v raziskovalne namene, v katerem sta nedolgo nazaj poleg številnih drugih udeležencev in udeleženk ter moderatorjev in moderatork sodelovala dva udeleženca. Povedala sta, da sta bili raziskovalki silno prijetni, da jima je bilo v veselje kramljati z njima, ter da ju je nivo pogovora kar malo presenetil. Določena vprašanja so jima dala misliti in lahko rečeta, da je šlo za zanimivo izkušnjo.

Na zboru se je kasneje odprla še tema zagotavljanja pitne vode in skrbi o privatizaciji vodnih virov. Udeleženci so dali pobudo in sprejeli sklep, da zbor SČS Pobrežje podpira vpis neodtujljive pravice do vode v Ustavo in poziva ostale zbore, da prav tako izkažejo svojo podporo. Predlagali so, da podporo nato objavimo na Facebook strani in v Četrtinki.

Naslednji zbor SČS Pobrežje bo v sredo, 30. 3. ob 18.00 v prostorih MČ Pobrežje, Kosovelova 11.