Zbor SČS Magdalena, 22. 3. 2016


Snaga dela

Pretekli zbor SČS Magdalena je potekal nekoliko drugače, saj so udeleženke in udeleženci medse povabili predstavnico Snage, Ireno Bartok, da bi jim predstavila pravilne načine ločevanja odpadkov in njihove kasnejše obdelave, predelave ter poslovanja z odpadki.

Zbor so začeli kot vsak poprej, predstavljen je bil skupnostni dogovor in ročni signali, ki so se jih držali kljub nekoliko drugačni formi zbora. Bartokova je predstavila področja, na katerih je javno podjetje Snaga aktivno. Poudarila je, da je z odpadki potrebno ravnati modro: težiti moramo k temu, da (1) preprečujemo njihov nastanek, da jih (2) ponovno uporabimo, tiste, ki jih pa zavržemo pa (3) ustrezno ločimo. Ločevanje je namreč predpogoj za nadaljnjo predelavo. Vsako gospodinjstvo ima črn zabojnik, v katerega meče ostale odpadke in pa rjavega, kamor v kolikor sami ne kompostirajo, spadajo biološki odpadki. Papir, embalažo in steklo je potrebno odlagat na ekoloških otokih, ki so postavljeni širom mesta, v blokovskih naseljih pa glede na število prebivalcev najbrž v smetarnik bloka. V zabojnike z rdečim pokrovom spada papir in ostala drobna papirna embalaža, v zabojnike z rumenim pokrovom spada odpadna embalaža v obliki plastenk, pločevink, tetrapakov, vrečk, lončkov, v zabojnik z belim pokrovom pa spadajo steklenice in kozarci za vlaganje, brez zamaškov in pokrovov, zlomljeno steklo oken, miz in drugo ravno steklo ne spada v ta zabojnik, potrebno ga je odpeljati v zbirni center. Predstavljeni so bile zbirne točke smeti – vsak ima svoje zbirno mesto doma, v neposredni bližini doma so zbiralnice oz ekološki otoki, obstajajo pa tudi trije zbirni centri, kamor lahko odpeljemo nevarne odpadke in večji odpad (Streliška, Plinarniška, ob Surovini na Teznu). Govorili so tudi o načinih odvažanja kosovnih odpadkov in zakaj se je ta spremenil, problematizirali so zaračunavanje odlaganja odpadkov v zbirnih centrih, izpostavili smrad, ki je močno prisoten v poletnem času in se zavzeli za pogostejše pranje kant za smeti, razpravljali so o načinih kaznovanja in nagrajevanja oziroma motiviranja, da ljudje ustrezno ločujejo odpadke, na koncu pa so udeleženke in udeleženci dobili možnost izpostavit še lastne probleme, s katerimi se morebiti soočajo.

Iz priročnika Snage: Pravilno ločevanje odpadkov v gospodinjstvu >> poglej priročnik