Zbor SČS Nova vas, 28. 4. 2016


Priprave na mestni zbor

Na preteklem samoorganiziranem zboru v Novi vasi so se na začetku dogovorili za termin, ko bodo po svoji četrti iz dreves odstranili povoje, s katerimi so v akciji »Tukaj je nekoč stalo drevo« opozorili na neustrezno vzdrževana drevesa, zaraščena z belo omelo, ter opozorilne table, ki so označevale mesta, kje so včasih stala drevesa. Zavedajo se namreč, da se povoji utegnejo strgat in tako onesnaževat okolje, česar pa definitivno nočejo, kajti v vseh pogledih stremijo k boljšem bivanjskem okolju. Dogovorili so se, da se na istem mestu, kot so se dobili na dan opozorilne akcije, torej pred Mercatorjem na Prušnikovi dobijo v sredo, 4. 5. se sprehodijo po Novi vasi in odstranijo povoje iz hirajočih dreves. V nadaljevanju je beseda tekla o prihajajočem mestnem zboru. Obveščeni so bili o temah, ki so jih udeleženke in udeleženci že prepoznali kot relevantne, da bi o njih govorili s someščankami in someščani. Strinjali so se, da se je pred mestnim zborom, da bo ta potekal čimbolj učinkovito, smiselno pripraviti na izbrane teme. Začeli so govoriti o prepotrebnem odloku o javnem redu in miru ter naštevati področja, ki jih bi ta moral urejati. Prav tako so si razdelili naloge, kdo do naslednjega zbora preuči katerega izmed obstoječih odlokov o javnem redu in miru občin, ki ta odlok imajo. Na naslednji zbor bodo tako prišli opremljeni z informacijami, kaj odlok odreja drugod in idejami o tem, kaj bi želeli urejat z Mariborskim, o čemer bodo razpravljali in iskali vzvode pritiska na mestnem zboru. Na dnevni red pa so na začetku postavili tudi točko o participatornem proračunu, tako da so ob koncu zbora spregovorili še o tem, ter seji mestnega sveta, katere so se udeležili Radvanjčani/ke in člani/ce IMZ ter na koncu le dosegli, da so obljubljena sredstva v proračunu zares namenjena izglasovanim projektov pilotnega projekta participatornega proračuna v Radvanju.

Naslednji zbor SČS Nova vas bo v četrtek, 12. 5. ob 18.00 v prostorih MČ Nova vas, Radvanjska 65.