ČIGAVA SO PRIPDAJOČA ZEMLJIŠČA K VEČSTANOVANJSKIM ZGRADBAM?

Ste se že vprašali, na čigavem zemljišču parkirate? Kako je z otroškim igriščem pred vašim blokom? Čigava je dovozna pot do vašega stanovanja? Če se še niste, je skrajni čas, da to storite.

Delovna skupina (DS) za okolje v Samoorganizirani četrtni skupnosti (SČS) Nova vas je zaradi večkrat izpostavljenega vprašanja na zborih SČS poskusila pridobiti čim več informacij v zvezi s prenosom lastništva parkirišč in drugih pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim objektom. Na osnovi tega smo člani DS pripravili najosnovnejša navodila, kako se lotiti postopka prenosa.

Več si preberite TUKAJ