Zbor SČS Nova vas, 19.3.2015


Ko učinkoviti rabi energije ne more oporekati nihče

Glavna tema tokratnega zbora je bil primer dobre prakse – zmanjšanje priključne moči na toplotni podpostaji v več stanovanjskih objektih, ki se daljinsko ogrevajo. S pomočjo Eko sklada se obnavlja in toplotno izolira vse več fasad. Vgrajuje se novo stavbno pohištvo, s tem pa se potrebe po toplotni energiji zelo zmanjšajo, kar pomeni, da se zmanjša tudi potrebna višina priključne moči. V stanovanjskem bloku, ki je bil predstavljen kot primer, so z izdelavo elaborata energetske učinkovitosti pri JP Energetika dosegli znižanje priključne moči, s tem pa znižanje stroškov te postavke za 30%. Investicija v izdelavo elaborata se jim je povrnila v mesecu dni. Tak prihranek je bilo mogoče doseči, ker posebnih prilagoditev niso potrebovali. Po besedah udeleženca, ki je predstavitev pripravil, bo  ponekod  potrebno zamenjati tudi priključne ventile, kar pa tudi  predstavlja strošek, ki se z zmanjšanjem priključne moči hitro povrne.

Delovna skupina za okolje pa se trudi izvedeti, kako daleč je njihova pobuda, da MOM pripravi in Mestni svet sprejme Odlok o javnem redu in miru. S tem bi dobili podlago za ukrepanje v primerih neodgovornega ravnanja lastnikov (in odpravljanja mariborskih sramot). Na zboru so udeleženci in udeleženke podprli pobudo o preselitvi Umetnostne galerije Maribor v jedro mesta, v prostore bivšega SDK in sprejeli akt SSVUJD, vendar so zraven navedli še priporočila, da se dosledno upošteva postopkovni proces, kako naj sklepi, ki jih bodo sprejeli v svetu, potujejo do zborov ter zahtevo, da se javnost ne izključi, saj je ta svetu lahko v oporo. Še enkrat so potrdili gospoda Brumca kot svojega predstavnika v SSVUJD. Predlog za naslednji zbor je obravnava proračuna mestne občine, saj je udeleženec ugotovil, da ni predvidena javna obravnava – vsa javnost je torej izključena. Ljudje bi morali posegati v predloge in bi morali biti slišani, saj lahko tako pritiskajo na občino, da se nekaj spremeni, če ni v javnem interesu. Udeleženec bo pripravil zahtevo o spremembi poslovnika, ki bi omogočala vključitev javnosti v debato o sprejetju proračuna. Naslednjič bo več poročal o tem. Predlog za naslednji zbor je prav tako informacija o tem, kako se porabljajo sredstva s strani norveškega finančnega mehanizma, kako se denar koristi in za kaj se ga porablja.

Naslednji zbor bo v četrtek, 2. 4. 2015, ob 18.00 v MČ Nova vas.