Zbor SKS Kamnica, 14. 12. 2016


Sveta sebičnost

Na zadnjem letošnjem zboru samoorganizirane krajevne skupnosti Kamnica so se udeleženci obregnili ob posredovane podatke s strani javnih uradov in služb, pristojnih za kanalizacijo. Prepričali so se, da so res takšni, kot so jih gostje z minulega zbora tudi obljubili – nejasni in zanje neuporabni. Ampak do konkretnih informacij, ki bodo vsakemu v Kamnici dale relevanten podatek, ali se bo do leta 2023 priklopil na javni kanalizacijski vod ali pa bo postavil malo čistilno napravo, se bodo že dokopali. Začudeni so le, zakaj ni na drugi strani večjega interesa za sodelovanje, ko pa se lahko iz dane situacije razvije celo precej zajeten posel.

Udeleženke in udeleženci so spregovorili tudi o dveh plazovih – eden je odtrgal del javne ceste, drugi se je utrgal na zasebni parceli in zatečeno stanje vsaj ob vsakem deževju povzroča velike težave sosedom. Zanimivo je, da v obeh primerih reševanje poteka v enakem tempu – stoji namreč na mestu. Območje, kjer je plaz s sabo odnesel del ceste, so v zadnjem času nekajkrat sondirali, kako daleč v prihodnost pa je pomaknjena sanacija, udeleženci ne vedo. Tamkaj živeči so mnenja, da je k uničenju ceste vsaj delno prispevala tudi prometna ureditev v centru Kamnice. Cesta v Rošpoh, ki se na Vrbansko priključi pri kostanju (oz. v bližini konjeniškega kluba) je namreč postala bližnjica za tiste tranzitne potnike na poti v službo v Maribor, ki se jim zdi izguba časa zapeljati se po ustaljeni poti skozi center, mimo pošte in zaokrožiti nazaj na Vrbansko. Zato so se udeleženci spomnili, da so že predlagali spremembo režima v centru kraja  - z zamenjavo smeri na eni ulici bi bila pot skrajšana za cel krog po centru. Mnenja so, da bi rešitev spodbudila voznike iz smeri Kungote, da vnovič prično uporabljati cesto, ki bi jo sicer morali in jenjajo obremenjevati cesto, ki je v resnici namenjena le stanovalcem in dostavi. A individualni interesi so večkrat premočni, da bi prepuščali logična postopanja. Poglejmo še izgovor glede sanacije drugega plazu, ki se je utrgal na zasebni lastnini  - da je zasebna lastnina sveta in službe nimajo pravice vmešavati se. In kje je tukaj umanjkanje logike? Nesanirano stanje ogroža prav tako zasebno lastnino na sosednjih parcelah. A ta očitno ni dovolj sveta.

Med tem ko bo s cesto veliko več dela, bi sanacija poškodbe kanala, ki se je zgodila ob plazu na zasebni parceli, stala nekje 500 evrov.