Sedem odprtih prostorov za razpravo o skupnosti

Ta teden ste prebivalke in prebivalci MO Maribor vabljeni kar na sedem zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) in sicer:

  • SČS Magdalena: torek, 9. 4., 18.00 >> MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
  • SČS Radvanje: torek, 9. 4., 18.00 >> MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Pobrežje: sreda, 10. 4., 18.00 >> MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • SČS Tabor: sreda, 10. 4., 18.00 >> MČ Tabor, Metelkova 63
  • SČS Center in Ivan Cankar: četrtek, 11. 4., 18.00 >> Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • SČS Studenci: četrtek, 11. 4., 18.00 >> MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • SČS Koroška vrata: četrtek, 11. 4., 18.00 >> Osnovna šola Prežihovega Voranca, Gosposvetska 10

Vsi zbori začenjajo ob 18.00, trajajo največ dve uri, razprava pa teče o temah, ki jih predlagajo prisotni. Običajno so to problemi, ki jih opažajo v svojem bivanjskem okolju in vplivajo na kakovost bivanja njih in njihovih sosedov, nemalokrat pa se lotijo tudi širših žgočih tem. Da je skupaj in predvsem s pogovori večino problemov možno rešiti v zadovoljstvo večine, so zboristi že spoznali, žal do tega spoznanja še niso prišli vsi odločevalci in uradniki. »Ko izvoljeni pozabijo, kdo je kje zaradi koga«, je eden od naslovov iz glasila Četrtinka, a iz časov prejšnjega župana. Udeleženke in udeleženci zborov pa upajo, da novo izvoljeni ne bo tako pozabljiv.