Zbor SČS Tabor, 10. 2. 2016


Ven iz začaranega kroga

Minuli zbor SČS Tabor je obravnaval tri osnovne teme: aktivnosti Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin – SSVUJD, priprave na akcijo Pogrešano drevo ter nadaljevanje pritiska okoli preplastitve Ceste proletarskih brigad.

Udeleženci so si bili enotni, da je potrebno podpreti SSVUJD v boju proti ustrahovalni politiki Mariborskega vodovoda. Takšnim načinom se je potrebno zoperstaviti tukaj in zdaj, so mnenja na Taboru, sicer bo to postala stalna praksa, ki jo bo vedno težje nadzorovati.
Delovna skupina je izrazila nezadovoljstvo, da na občini ne reagirajo, ko gre za vzdrževanje dreves v mestu. Večna mantra o pomanjkanju sredstev je opravičilo tudi za to, da pristojne službe nimajo nobene ocene stanja, ko gre za parkovne površine, drevorede in druge drevesne zasaditve v mestu, kar je osnova za kakršnokoli nadaljnje delo. Najbolj bode dejstvo, da tega od njih nihče očitni niti ne pričakuje. No, to sedaj pričakujemo mi, zato se nadaljujejo aktivnosti zbiranja potrebnega materiala in podpornikov za izvedbo ozaveščevalne akcije to pomlad.
Ko gre za Cesto Proletarskih brigad se zdi, da gre še za enega izmed začaranih krogov, v katerem se sučemo. Mariborska občina obrača hrbet tisočim sokrajanom, ki stanujejo ob eni najhrupnejših cest v državi, ker za reševanje problema državnih cest pač ni pristojna, postopki izvedbe operativnega plana za reševanje problematike pa so tako dolgi, da je vprašanje, v katerem življenju se bu na tej poti karkoli spremenilo. Preplastitev ceste bi pomenila preobrat v življenjih ob Cesti proletarskih brigad, ljudje bi lahko v toplih mesecih celo imeli odprta okna. Na tem bodo nadalje vztrajali, prav tako pa pritiskali na pristojne državne organe, da se izdelava operativnega program reševanja problematike Ceste proletarskih brigad ne bo vlekla v nedogled.