Zbor SČS Tabor, 13. 5. 2015


  Spomladansko na Taboru

V sredo, 13. maja 2015 smo udeleženci taborskega zbora dobro vedeli, da so sonce in vrt pripomogli ne le k spomladanski utrujenosti, temveč tudi k nizki udeležbi zborovanja, ne pa k majhnemu številu sklepov. Res, da je ena pozitivna akcija – tista v Betnavskem gozdu – uspešno končana, delo se pa nadaljuje. Ne le na ravni samoorganizirane četrti, temveč sploh na mestni ravni, kjer se udeleženci taborskega zbora pridružujejo zahtevi SČS Radvanje po ponovni vložitvi amandmaja o ureditvi participatornega proračuna. Udeleženci se zanimajo za delovanje SSVUJD-a in si želijo Poročila na svojim e-naslovih (sklep 2), za odločitev o tem, kateri akt omenjenega Sveta pa naj obvelja, se želijo držati stare modrosti ''več glav več ve'' in načina odločanja: s konsenzom. Da si vsakdo laho izoblikuje mnenje, se naj akta razpošljeta po mailing listi, dokončna odločitev pa se je preložila na naslednje zborovanje, 27. maja.  Da bi se v naslednje skušali izogniti podobnim situacijam sta udeleženca pred koncem zbora predlagala, da se ob elektornskemu vabilu na zbor razpošljejo tudi morebitna gradiva mestnih delovnih skupin, o katerih bi sicer bilo govora.