Zbor SČS Koraška vrata, 13. 11. 2014


Poskušali bomo vzpostaviti plodno sodelovanje z MČ Koroška vrata

Udeleženci zbora SČS Koroška vrata se soočajo s problemom neodzivnosti organovlokalne samouprave. To občutita tako kot delovna skupina za komunalo, kot delovna skupina za prometno ureditev. Dopisi, ki jih pošiljajo na občinske organe ne dobijo nikakršnega odgovora. S podobno situacijo se sooča tudi delovna skupina za javni red in mir, ki prav tako ne dobi nobenega odziva na svoje dopise, naslovljene na policijske organe. Neodzivnost organov, ki naj bi bili namenjeni prav temu, da urejajo stvari za občane je zaskrbljujoča in kaže na širše težave v upravljanju mesta. Kot prvi korak izboljšave komunikacije med občani in organi lokalne samouprave bodo udeleženci zbora organizirali skupni sestanek z novoizvoljenimi četrtnimi svetniki MČ Koroška vrata, na katerem se bodo s predstavniki četrti pogovorili o težavah v četrti in poskušali vzpostaviti plodno sodelovanje. Srečanje bo potekalo v torek, 25.novembra ob 17. uri.