Zbor SKS Pekre, 1. 10. 2015


O beguncih in "trgovski diskriminaciji" nemobilnih Pekrčanov

Za minuli zbor SKS Pekre se je pričakovalo, da bo pokal po šivih, saj so pred tem krajani izrazili željo bolje se informirati o za zdaj še vedno zgolj informaciji, da je tudi v njihovi okolici predvidena lokacija za dolgoročnejšo nastanitev beguncev in se pogovoriti, kaj to zanje pomeni.

Peščica krajank in krajanov, ki se je zbora udeležila, je želela izvedeti, kaj se dejansko dogaja na območjih, s katerih ljudje bežijo. Zbor je družno ugotovil, da je informacij nešteto, a je med njimi prav težko razločiti med novico, ki dejansko odraža stanje na vojnih območjih in tisto, ki je oblikovana za drugačne cilje. Udeleženci pa so lahko izvedeli, kako je potekala akcija pomoči ob prvem valu beguncev, ki so Slovenijo v veliki večni le prešli. Da so bili na poti skozi Slovenijo kljub vsemu dobro oskrbljeni, da upanje v njih na srečo še ni usahnilo, kljub vsej agoniji na njihovi dolgi poti. »V vsem času, ko sem pomagal se mi ni zgodilo, da bi kdo za sabo puščal na pol polne plastenke vode ali hrano. Ne vem, od kod takšne informacije,« je povedal udeleženec zbora, sogovornik pa je nato dodal, da »Pa tudi če bi. A si sploh znamo predstavljati, kaj so ti ljudje pretrpeli?!« Udeleženci želijo konkretne informacije o tem, kakšni so načrti za bivanje beguncev v njihovi soseski, saj je to vendarle osnova za normalne medčloveške in medsosedske odnose: »da bomo vedeli, kaj se dodaja in da bomo lahko tudi priskočili na pomoč.« Vprašanje bodo naslovili na odgovorne institucije.

Prav tako so ob koncu zbora udeleženci ugotovili, da je temeljna naloga krajevne skupnosti narediti vse, kar je v njihovi moči, da se zadovoljijo potrebe krajanov. Že večkrat izpostavljena tema umanjkanja trgovine v Pekrah, za katero se je že zdelo, da bo rešena, je spet pristala na dnevnem redu zbora. Udeleženci so mnenja, da je treba izvedeti za razloge, zakaj se je trgovec iz njihovega kraja umaknil, hkrati pa je treba tudi poizvedeti, pod kakšnimi pogoji bi se katerikoli večji trgovec v Pekre spet vrnil. Še enkrat naj poudarimo, da je v kraju vedno več ljudi, ki zaradi nemobilnosti nimajo dostopa do življenjskih potrebščin. Zbor bo zato pozval krajevno skupnost, da pridobi ustrezne informacije in začne reševati problematiko.