Zbor SKS kamnica, 19. 4. 2017


V Kamnici bi bili veseli sprememb pri reševanju problematike črnih odlagališč odpadkov

Minuli zbor v Kamnici je bil znova slabše obiskan. Kljub temu se je uvodoma spregovorilo o nekaterih napredkih v skupnosti. Projekt izgradnje kanalizacije v Kamniški grbi je zaključen z novo cestno prevleko, v Mediču pa je vse nared za izgradnjo dela električnega omrežja, s katerim se bo odpravilo tudi možnost, da se zgodi, kar se je zgodilo v času žledoloma, ko je celotno področje zagrnila tema. Napajanje se bo namreč po novem zagotavljalo iz treh različnih virov, ne samo enega. Dobra novica je tudi ta, da bo po področju naselja električna napeljava potekala pod zemljo ter da se bo, kot kaže, izvedbi istočasno pridružil še Telekom, ki bo položil še infrastrukturo za svoje storitve. Tako stroškovno in časovno optimiziranega početja ljudje praktično niso več vajeni, zato omenjene načrte še toliko bolj pozdravljajo.

Tudi v Kamnici je zbor samoorganizirane skupnosti mnenja, da je potrebna širša razprava o organiziranosti in pristojnostih lokalne samouprave na nivoju ožjih lokalnih skupnosti (MČ in KS) – te so v danem trenutku praktično nične – pa žal samo v Kamnici te razprave zaradi pomanjkanja razpravljavcev ni moč izvesti, zato pozdravljajo možnost, da se ta izvrši v okviru delovne skupine vseh zainteresiranih. Strinjajo se tudi s pozivom občini, da se prometna politika in investicije na tem področju prično izvajati bolj strukturirano in v skladu z obstoječimi že sprejetimi strateškimi načrti. Kar pa se ravnanja z odpadki tiče, bi v Kamnici najbolj veseli primerne ureditve, ki bi motivirala lastnike gozdnih parcel, da prijavljajo nelegalno odlaganje odpadkov po kamniških gozdovih. Ker sedaj uredbe nalagajo lastnikom, da takšne odpade sanirajo na lastne stroške, ko kršitelja ni moč izslediti, prijav takšnih kršitev, posledično pa tudi razreševanja le teh, praktično ni.

Naslednjič se v Kamnici srečajo takoj po praznikih, 3. maja.