VABILO


SPET SEDEM ZBOROV, KJER SE LAHKO POGOVORITE O SKUPNOSTI

Od torka do četrtka se bo ta teden spet zvrstilo sedem zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS), na katere vas vabijo vaši sokrajani, ki so v petih letih, kar se zbirajo prenekateri problem svoje skupnosti načeli, opozorili, velikokrat pa tudi rešili. 
Vabljeni, da se pridružite sosedom. Tukaj je urnik:
- Zbor SČS Radvanje:  torek, 13. 3., 18.00  >> MČ Radvanje, Lackova 43
- Zbor SČS Magdalena: torek, 13. 3., 18.00  >> MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
- Zbor SČS Pobrežje:  sreda,  14. 3., 18.00  >> MČ Pobrežje, Kosovelova 11
- Zbor SČS Tabor:  sreda, 14. 3., 18.00  >>  MČ Tabor, Metelkova 63
- Zbor SKS Kamnica:  sreda, 14. 3., 18.00  >>  KS Kamnica, Vrbanska 97
- Zbor SČS Center in Ivan Cankar:  četrtek, 15. 3., 18.00  >> Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
- Zbor SČS Koroška vrata:  četrtek, 15. 3., 18.00  >> MČ Koroška vrata, Vrbanska 10
 
O čem se bodo na zborih pogovarjali, katere probleme odprli, na kaj opozorili pristojne in kakšne rešitve predlagali, se bodo odločili udeleženci na vsakem zboru sami in sproti, ko sestavljajo dnevni red. Teme, ki so zelo aktualne ali pa so se tako na zboru dogovorili, se da napovedati tudi vnaprej. Taka je tema onesnaženosti zraka v Radvanju, ki se ji posvečajo že dve leti, lahko pa se pohvalijo, da so dosegli zavidljive, tudi z meritvami dokazane rezultate. Nedvomno bodo o podvozu pod železniško progo na Ljubljanski, katerega izgradnja bi se naj zdaj zdaj začela v Magdaleni še razpravljali, Koseskega ulica bo ena od tem na Taboru, pa Medvedova v Koroških vratih. Tudi zapiranju centra mesta za promet se v SČS CIC težko izognejo, a vedno na vseh zborih SČS in SKS so krajani, ki pridejo na zbor tisti, ki povedo, katera tema je pomembna in o čem se želijo pogovarjati, saj tudi rešitve predlagajo sami in sami se v reševanje tudi aktivno vključujejo. Večina tistih, ki redno prihaja na zbore je namreč že dojela, da je, ko stopijo skupaj, marsikaj mogoče in, da se jih takrat tudi bolje sliši. Le še najti učinkovit način, kako o tem, da se jim pridružijo, prepričati svoje sokrajane, si želijo.
Od torka do četrtka se bo ta teden spet zvrstilo sedem zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS), na katere vas vabijo vaši sokrajani, ki so v petih letih, kar se zbirajo prenekateri problem svoje skupnosti načeli, opozorili, velikokrat pa tudi rešili. 
 
Vabljeni, da se pridružite sosedom. Tukaj je urnik:
- Zbor SČS Radvanje:  torek, 13. 3., 18.00  >> MČ Radvanje, Lackova 43
- Zbor SČS Magdalena: torek, 13. 3., 18.00  >> MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
- Zbor SČS Pobrežje:  sreda,  14. 3., 18.00  >> MČ Pobrežje, Kosovelova 11
- Zbor SČS Tabor:  sreda, 14. 3., 18.00  >>  MČ Tabor, Metelkova 63
- Zbor SKS Kamnica:  sreda, 14. 3., 18.00  >>  KS Kamnica, Vrbanska 97
- Zbor SČS Center in Ivan Cankar:  četrtek, 15. 3., 18.00  >> Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
- Zbor SČS Koroška vrata:  četrtek, 15. 3., 18.00  >> MČ Koroška vrata, Vrbanska 10
 
O čem se bodo na zborih pogovarjali, katere probleme odprli, na kaj opozorili pristojne in kakšne rešitve predlagali, se bodo odločili udeleženci na vsakem zboru sami in sproti, ko sestavljajo dnevni red. Teme, ki so zelo aktualne ali pa so se tako na zboru dogovorili, se da napovedati tudi vnaprej. Taka je tema onesnaženosti zraka v Radvanju, ki se ji posvečajo že dve leti, lahko pa se pohvalijo, da so dosegli zavidljive, tudi z meritvami dokazane rezultate. Nedvomno bodo o podvozu pod železniško progo na Ljubljanski, katerega izgradnja bi se naj zdaj zdaj začela v Magdaleni še razpravljali, Koseskega ulica bo ena od tem na Taboru, pa Medvedova v Koroških vratih. Tudi zapiranju centra mesta za promet se v SČS CIC težko izognejo, a vedno na vseh zborih SČS in SKS so krajani, ki pridejo na zbor tisti, ki povedo, katera tema je pomembna in o čem se želijo pogovarjati, saj tudi rešitve predlagajo sami in sami se v reševanje tudi aktivno vključujejo. Večina tistih, ki redno prihaja na zbore je namreč že dojela, da je, ko stopijo skupaj, marsikaj mogoče in, da se jih takrat tudi bolje sliši. Le še najti učinkovit način, kako o tem, da se jim pridružijo, prepričati svoje sokrajane, si želijo.