Zbor SČS Nova vas, 16. 4. 2015


Ko ustrezno delujeta obe strani, se poti združijo

Minuli zbor SČS Nova vas se je odvil v razpravi o bližajoči se čistilni akciji v Betnavskem gozdu, pridobivanju odgovorov in informacij s strani javnih služb ter o sodelovanju z mestno četrtjo.

Udeleženci so s konsenzom še enkrat potrdili, da pomagajo pri čiščenju polomljenega vejevja v Betnavskem gozdu, saj ostaja ključno dejstvo to, da je gozd pomembna in priljubljena sprehajalna točka ljudi na tem koncu in je treba preseči razmišljanja o tem, kateremu nemarnemu lastniku dajemo potuho, ko opravljamo delo namesto njega. Udeleženci so se odločili s plakati dodatno informirati okolico in tako zagotoviti, da to sredo, na svetovni Dan zemlje, Betnavski gozd res zadiha manj obremenjen.

Neodzivnost javnih organov na temo razjasnitve nejasnosti v poslovanju mariborskega vodovoda, ki mu je svoje dodala še služba informacijskega pooblaščenca, je na zboru sprožila razpravo o tem, kako pomembno je natančno izbirati, spremljati in evidentirati postopke pridobivanja informacij, če jih želimo pridobiti brez da bi vmes preteklo ogromno vode. Zato bodo udeleženci poskusili vzpostaviti tesnejše stike z informacijsko pooblaščenko in od nje pridobiti konkretne napotke o ravnanju, saj je evidentno, da bo omenjena služba v prihodnosti še večkrat pozvana k spodbujanju odzivnosti našega javnega aparata.

Na tokratnem zboru se je oblikovala tudi delovna skupina, ki bo v prihodnje skupaj z že oblikovano skupino s strani mestne četrti poskušala osmisliti načine in poti, po katerih bi lahko prebivalci na zboru ter lokalni predstavniki skupaj koračili ter vzpostavili nivo sodelovanja, ki bo v prid skupnosti. Z zanimanjem pričakujemo napredek na tem področju.

Ko govorimo o nivojih je potrebno povedati tudi to, da se je delovna skupina za okolje namenila razrešiti dilemo odgovornosti za kopičenje naravnih odpadkov, v Pekrskem potoku, v neposredni bližini vrtičkov. Zadovoljni bomo, ko bo ARSO, pristojna organizacija za slovenske vode, pričela ustrezno reagirati na neodgovorna dejanja posameznikov in ko bodo, po drugi strani, odgovornost do narave, okolja in sočloveka našli tudi posamezniki, četudi le zaradi posredovanja pristojnih.

Naslednji zbor se bo zaradi praznikov zgodili čez mesec dni, 14. maja, udeleženci tokratnega zbora pa so se dogovorili, da se namesto manjkajočega zbora, na predvečer praznika dela najverjetneje skupinsko udeležijo kresovanja v Radvanju.