Najava zborov SČKS od 2. do 6. 5. 2016


Vabilo na prve zbore v maju

V poprazničnem tednu se lahko prebivalci Maribora pridružijo svojim sokrajanom na šestih zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) in izpostavijo probleme, ki jih zaznavajo v svoji bližnji in širši okolici. In jih seveda skupaj poskusijo tudi reševati ali vsaj opozoriti pristojne nanje.
V torek bosta zbora SČS Radvanje in SČS Magdalena. V Radvanju se  bodo tokrat  posvetili izvedbi izglasovanih projektov pilotnega projekta participatornega proračuna (PP). Pilotni projekt bodo lahko kot uspešnega ocenili le, če bodo izglasovani predlogi prebivalcev letos tudi pregledno in smotrno izvedeni, zato se morajo dogovoriti, kako slediti in nadzorovati izvajanje.
Poleg Radvanja bi naj v letošnjem letu prebivalci v še petih mestnih četrtih in krajevnih skupnosti sami predlagali in glasovali o tem, kaj naj se v njihovem okolju uredi. Kateri predeli MO Maribor bodo tokrat izbrani, občinska delovna skupina za PP še ni odločila, ni pa odveč, če na probleme krajani opozorijo že zdaj in tako bolje pripravljeni pričakajo čas, ko bodo o njihovem reševanju lahko sami odločali. Sami najbolje vedo, kaj jih žuli, kaj potrebujejo, čemu dati prednost, zato se pridružite ostalim sokrajanom na zborih. V sredo lahko to storite v Kamnici in v Pekrah, v četrtek pa še v Koroških vratih ter na zboru SČS Center in Ivan Cankar. Z izjemo Radvanja, kjer se po poletnem času dobivajo ob 19.00, so vsi ostali zbori ob 18. uri.

  • Torek, 3. 5., 18.00 >> SČS Magdalena, MISC Infopeka, Ob železnici 16
  • Torek, 3. 5., 19.00>> SČS Radvanje, MČ Radvanje, Lackova 43
  • Sreda, 4. 5., 18.00 >> SKS Pekre, Kulturni dom, Bezjakova 4
  • Sreda, 4. 5., 18.00 >> SKS Kamnica, Dom kulture Kamnica, Vrbanska 97
  • Četrtek, 5.5., 18.00 >> SČS Koroška vrata, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10
  • Četrtek, 5.5., 18.00 >> SČS Center in Ivan Cankar, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16