Zbor SČS Studenci, 20.3.2014:


Najbolj pereč je še vedno podaljšek Ceste Proletarskih brigad

Na zboru prebivalcev SČS Studenci, 20. 3. 2014, se je nadaljeva debata predvidenem podaljšku Ceste Proletarskih brigad. V debati je bilo odločeno, da se v aprilu na to temo organizira javna tribuna, na katero se povabi pomembne akterje v projektu.

Udeleženci so prav tako razpravljali o delovni akciji za olepšanje MČ Studenci in pomanjkanju igrišč v naseljih. Moderatorji so predstavili nove podporne aktivnosti v obliki zastonjskih izobraževanj in skupnostne radijske oddaje.

Naslednji zbor bo v četrtek, 3. 4. 2014, ob 18. uri v prostorih MČ Studenci na Erjavčevi 43.