Zbor SČS Pobrežje, 16.1.2015


Na Pobrežju se po novem srečujemo ob sredah

Končno nam je uspelo za zbore SČS Pobrežje spremeniti termin, ki je bil po mnenju mnogih udeležencev vzrok za slabši obisk. Odslej bodo zbori vsako drugo sredo, začenši s sredo 28. januarja. Udeležba je bila kljub plakatiranju slabša od pričakovane.

Pobrežani se tudi tokrat niso izognili prometnim težavam, kjer so v zvezi s predvideno zaporo C. XIV. divizije na območju pokopališča, udeleženci sprejeli sklep, da na naslednji zbor povabijo direktorico Pogrebnega zavoda Maribor in od nje pridobijo natančnejše informacije o spremembi prometnega režima.

Največ pozornosti pa je dobila tema daljinskega ogrevanja v naselju S31. Po prenovi kotlovnice in z uvedbo delilnikov so se stroški ogrevanja enormno (in neenakomerno) povečali in s tem povzročili ogromno nejevolje med uporabniki. Ker se s podobnim problemom že leto dni ukvarjajo v SČS Nova vas in mestni delovni skupini za komunalo, bodo na naslednji zbor povabili člana DS za komunalo, ki bo pojasnil sisteme obračunavanja, naloge upravnikov in popisovalcev, da bodo lažje in konkretneje zastavljali vprašanja Staninvestu, katerega predstavnika bi zatem tudi povabili na zbor. Da bo udeležba številčnejša, pa so se odločili za ponovno plakatiranje, kjer bodo tokrat tudi sami pomagali.