Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 4.3.2015


Tudi vnaprej podpora v prizadevanjih za selitev UGM

Na združenem zboru samoorganiziranih četrtnih skupnosti Center in Ivan Cankar je po številu peščica, po učinkovitosti pa množica udeležencev razpravljala predvsem o zadnjih premikih na področju ustanavljanja Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD) – Civilni nadzor. Potrebno je bilo obdelati Akt o ustanovitvi omenjenega sveta in ga konsenzualno sprejeti, kar so tudi storili. Član mestne delovne skupine za komunalo, ki mu je zbor podelil tudi mandat delegata v SSVUJD, je nato predstavil dognanja o letnem poročilu JP Mariborski vodovod za 2014, ki so ga v SSVUJD pozorno pregledali. Vprašanja, ki jih je bilo zaradi marsikatere nejasnosti v poročilu in nekonsistentnosti podatkov precej, so pisno naslovili na pristojne v Mariborskem vodovodu in na občini. Glede na že znano držo pristojnih v tem javnem podjetju do komuniciranja z zainteresirano javmnostjo oz. uporabniki, je upanja, da bodo odgovori tudi prispeli v zastavljenem roku, bolj malo, kljub temu pa so v Svetu prepričani, da se bodo do njih dokopali.

Delovna skupina za oživitev mestnega jedra je poročala o zapletih, ki se tičejo selitve umetnostne galerije na Trg Leona Štuklja, v prostore bivše SDK, saj lastnik sedaj trdi, da te prostore potrebuje. Zbor je sprejel sklep, da si bo še naprej prizadeval pomagati UGM, da uresniči svoje želje. Prepričani so, da jih bodo v omenjenih naporih podprli tudi ostali zbori. 

Trg Leona Štuklja bi z umestitvijo UGM v zapuščeno stavbo bivše SDK pridobil pomembno vsebino.