Zbor SČS Koroška vrata, 16.10.2014


Osrednja tema še vedno rušenje stavbe MČ Koroška vrata

Na 30. zboru SČS Koroška vrata smo govorili o problematiki motenja javnega reda in miru. Nad torkovo študentsko zabavo Prvi rok so krajani zgroženi in si bodo še nadalje prizadevali za redne policijske obhode v času večjih študenskih zabav. Želijo si sestanek s komandirjem.

Osrednja tema zbora je bilo rušenje zgradbe MČ Koroška vrata. Udeleženci so sklenili, da bodo naredili jasen kronološki dokument, s katerim bi utemeljevali svoje zahteve in bi informativno služil tudi strokovno manj podkovanim udeležencem zbora. Prihaja namreč do zelo različnih informacij, ki otežujejo razreševanje problema. Udeleženci si še naprej prizadevajo, da bi se denar porabil za interese krajanov. Želijo organizirati javno debato.

Govorili smo tudi o energetiki, novi prepovedi uporabe kotlovnic do leta 2016 in kako bodo tovrstni gradbeni posegi vplivali na okolje in ljudi. Udeleženci so izrazili željo po sodelovanju s četrtnim svetom, zato bodo v prihodnje organizirali tudi spoznavni zbor.

Naslednji zbor se bo zgodil v četrtek, 30. oktobra ob 18.00 v MČ Koroška krata na Vrbanski 10.