Zbor SČS Radvanje, 10. 10. 2017


PA SE VENDARLE PREMIKA!

»Zelo lep dan je za mano,« se je že na začetku tokratnega zbora SČS Radvanje pohvalila Jasna. Tako dobrega odziva še zdaleč ni pričakovala, ko je načrtovala, na koga se obrniti za nagrade pri letošnjem Storžkovanju. Brez »pokličite drugič«, »se bomo dogovorili in javimo«, »napišite vlogo, pa jo bomo obravnavali«, so se nagovorjena podjetja odzvala in nagrade so zbrane. Rudijeva »čistilna akcija« je v polnem teku – samo fotografira in javi, kje je naletel na odpadke in Snaga jih odstrani. Ta drug Rudi pa je našel rešitev tudi za problem alergene ambrozije, ki se še inšpektorjem ni zdel rešljiv. Področje, kjer se je razrasla, bo po dogovoru tako očistil vod vojakov iz kasarne Franca Rozmana Staneta. V sodelovanju s šolo bo večina gospodinjstev v četrti obveščena o tem, kaj lahko prebivalci sami storijo za izboljšanje zraka v Radvanju. Ne nazadnje, tudi skupnemu samoorganiziranemu svetu SČS in SKS za varstvo uporabnikov javnih dobrin je končno uspelo, da je Ministrstvo za okolje in prostor naložilo tržni inšpekciji revizijo občinskega Odloka  o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, za katerega so dokazali, da ni v skladu z metodologijo, ki jo predpisuje republiška odredba.
Za marsikoga so to mali koraki, ki pa vseeno dokazujejo, da samoorganizirani prebivalci v Mariboru postajajo upoštevan partner pri opozarjanju in odpravljanju napak. Če Novovaščanom, ki so se jim pridružili Radvanjčani, uspe izpeljati projekt Parka ob Pekrskem potoku tako, da bo izveden z upoštevanjem predlogov in želja krajanov, ki jim bo namenjen, pa bo to pomembna stopnička v prizadevanjih za dejansko participacijo občanov pri odločanju o skupnih zadevah.
Naslednji zbor SČS Radvanje bo tokrat skupaj z zborom SČS Nova vas v torek, 24. 10., v dvorani MČ Nova vas na Radvanjski 65, tema pa zbiranje predlogov za projekt Parka ob Pekrskem potoku.