Zbor SČS Tabor, 22. 3. 2017


Mestni zbor naj bo bolj pogost

SČS Tabor je na tokratnem zboru pregledala sklepe drugega mestnega zbora in podala pobudo, da bi se le-ti sklicevali pogosteje, zmeraj takrat, ko bi se na ravni celega mesta pojavila pereča tema. Nadalje so udeleženci_ke problematizirali_e slabo stanje dreves na javnih in funkcionalnih zemljiščih in obžalovai_e dejstvo, da Florina ni več tista, ki v MOM skrbi za zelene površine. Z veseljem se bodo pridružili_e novi ozaveščevalni akciji, ki jo pripravlja delovna skupina za drevesa in ki tokrat nosi naslov Posvoji drevo. Udeleženec je nato povedal, da je bil v Večeru objavljen seznam tistih ulic, ki jih bo MOM v 2017 preplastila ali kako drugače preuredila.  Med njimi jih je tudi nekaj iz mestne četrti Tabor. Udeleženci_ke so bili prav tako veseli_e, da so se nekateri mestni svetniki_ce odzvali_e na njihovo pobudo o umestitvi obnove knjižnice v TUS. Kljub temu, da so bili odzivi raznoliki, se  upa, da bo obnova stekla z upoštevanjem mnenja stroke.

Naslednji zbor SČS Tabor bo v sredo, 12. 4. 2017 ob 18h v stavbi MČ Tabor.