Zbor SČS Tabor, 24. 2. 2016


Gneča v teoriji, v praksi mrtvilo

Sredin zbor na Taboru je bil precej prometno obarvan. Delegat je poročal o prvem srečanju Mestne delovne skupine za promet (MDS za promet), na katerem so, kljub temu, da so se šele spoznali, udeleženci že sestavili tri osnovne vsebinske oz. problemske sklope, ki bodo predmet njihove obravnave. Eden izmed sklopov, s katerim se bo MDS za promet resno spopadla, so številni projekti, ki so v različnih fazah izdelave - na papirju - uresničitve pa ni. To, da se v Mariboru v teoriji izdela mnoge projekte, za potrebno dokumentacijo in strokovne podlage odteče veliko proračunskih sredstev, potem pa se ne zgodi nič, je že znana zgodba. V MDS za promet bodo napeli vse sile, da s pritiskom in predlogi sprožijo kakšen premik.
Udeleženke in udeleženci zbora so se strinjali s predlogom konkretnih prometnih problematik, ki ga je izdelal delegat – te bodo obravnavane v sklopu načrta dela MDS za promet. Na seznam so dodali še predlog v zvezi s Cesto Proletarskih brigad, ki ga je kot investicijski predlog za 2016 na občino posredovala tudi taborska mestna četrt ter seznam s konsenzom potrdili.

Naslednji zbor SČS Tabor bo zaradi zasedenosti prostora čez mesec dni, 23. marca, do takrat pa bodo Taborčani aktivno sodelovali pri pripravi vsega potrebnega za akcijo Pogrešano drevo.