Zbor SČS Magdalena, 8. 3. 2016


Je ločevanje odpadkov dobro le za okolje
ali tudi za naš žep?

Že pred časom so udeleženci zbora SČS Magdalena ugotavljali, da še vedno večina prebivalcev ni poučena o pravilnem ločevanju odpadkov. Da se tudi izobraževanju o tej temi posveča premalo pozornosti. Sklenili so, da zato enega od zborov namenijo prav temu. Na naslednji zbor, ki bo v torek, 22. 3., so zato povabili JP Snago, da jih pobliže seznani, kako ločujemo odpadke in kaj se z njimi po zbiranju dogaja. V razpravi na tokratnem zboru so pripravili vprašanja, na katera pričakujejo odgovore. Tako bo poudarek predstavitve ne le pravilno ločevanje, pač pa tudi učinki, ki jih ima ločevanje na okolje. Pričakujejo pa, da bodo dobili odgovore tudi na to, ali lahko učinkovita obravnava odpadkov, od ločevanja, predelave in ponovne uporabe, posamezniku ali gospodinjstvu prihrani kak evro tudi v družinskem proračunu.
Ob tem se je zbor lotil tudi razprave o temah, ki so jih predlagali za Mestni zbor. Strinjali  so se, da je Odlok o javnem redu in miru, ki ga Maribor nima, vsebina, ki je skupna vsem in so prepričani, da bo razprava dala zaključke za učinkovitejši pritisk na odločevalce, da se Odlok sprejme. Za temo prometa, kljub temu, da je skupna vsem SČKS, je bila ugotovitev zbora, da je bolje, da jo obravnava Mestna delovna skupina za promet, kot njihov predlog pa ostaja Skrb za javne zelene površine. S problemom se ubadajo že dolgo v vsaj petih SČS, zbranih je veliko podatkov o slabem ali nikakršnem vzdrževanju, zato želijo, da v skupni razpravi na Mestnem zboru poiščejo učinkovitejšo rešitev za stopnjevanje pritiska.