IZJAVA INICIATIVE MESTNI ZBOR
V ZVEZI S SKLICEM ŠE ENE DOPISNE SEJE MESTNEGA SVETA MOM

Župan Andrej Fištravec je 21. julija 2017 vnovič sklical DOPISNO sejo mestnega sveta. Tokrat naj bi mestni svetniki in svetnice odločali o DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – UMESTITEV MARIBORSKE KNJIŽNICE V BIVŠO STAVBO PROBANKE, GMS – 505.

Gre za že DVAJSETO dopisno sejo v mandatu župana Fištravca. Med tem, ko se zainteresirana javnost v razpravah o zadevah v mestu vedno znova potiska v kot, se z dopisnimi sejami možnost za vsebinsko razpravo jemlje tudi mestnemu svetu, kar je nedopustno in hkrati predstavlja zlorabo Poslovnika Mestnega sveta MOM, kar kaže na popolno dezorientacijo v vodenju občine. Poslovnik mestnega sveta namreč v 32.a členu dopušča, da lahko župan skliče dopisno sejo »V izjemnih in nujnih primerih, ko ni mogoče sklicati izredne seje (ali redne seje, op. p.) in bi lahko nastale škodljive posledice.«

V primeru sklica 20. dopisne seje navedenemu pogoju ni zadoščeno. V obrazložitvi predloženega gradiva za sejo (DIIP) namreč lahko preberemo, da je sprejetje dokumenta, ki je predmet dopisne seje, podlaga za spremembo sklepa Vlade RS, da se 2.67 mio EUR, ki jih je ta zagotovila za knjižnico na lokaciji Rotovškega trga, omogoči počrpati za knjižnico na spremenjeni lokaciji, v Probanki. Iz obrazložitve ni moč ugotoviti, kakšni so ti izjemni in nujni primeri, ki bi sklic te dopisne seje upravičevali in kakšne škodljive posledice bi lahko nastale, če bi Mestni svet MOM o tem RAZPRAVLJAL in odločal po dopustih. Po našem mnenju lahko ima prav takšno »via e-mail« obravnavanje pomembnih investicijskih vsebin brez kakršnekoli razprave škodljive posledice, in ne obratno. To se jasno vidi prav zdaj na primeru projekta obnove Ceste zmage - tudi ta je bil namreč potrjen na DOPISNI seji lansko leto.

Preverili smo, koliko je bilo takih domnevno izjemnih in nujnih primerov, ki nosijo potencialno škodljive posledice v nekaterih drugih mestnih občinah v tem mandatu. V Ljubljani in v Kranju takšnih primerov ni bilo, saj tamkaj svetniki niso imeli še nobene dopisne seje, v Celju so na tak način sprejemali odločitve trikrat. V Mariboru pa torej  – spet smo najboljši – dvajsetkrat!

Ni zanemarljivo pogledati še predlaganih sklepov za potrditev, iz katerih je razvidno, da ne gre zgolj za potrditev investicijskega načrta za knjižnico, temveč za spremembe v proračunu:

1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta(DIIP):  »Umestitev Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke«

2. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v skladu s potrjenim DIIP, v okviru proračunske postavke 103518-projekti TUS, odpre nov projekt v NRP z nazivom »Mariborska knjižnica-objekt Probanka« in predvideno dinamiko financiranja: 5.954.997,60 EUR v letu 2017, 1.767.673,59 EUR v letu 2018 in 175.538,24 EUR v letu 2019. Sredstva za ta namen se zagotovijo z rebalansom proračuna za leto 2017.

3. Mestni svet pooblašča župana, za potrditev morebitnih sprememb in dopolnitev.

Že lep čas se v IMZ čudimo, kako je moč v obubožani občini, domnevno brez investicijskega kapitala, po proračunskih postavkah premetavati kar milijone evrov s takšno lahkoto, kot to počne sedanja garnitura. Kako bo izgledal rebalans? Za katere namene, ki so v tem trenutku proračunsko podprti, bodo torej sredstva spet zmanjkala? In, nenazadnje, natančno za kakšne spremembe in dopolnitve župan od svetnikov in svetnic išče vnaprejšnje pooblastilo? Z dopisno sejo mestni svetniki in svetnice pred sprejemanjem odločitve niti teh odgovorov ne bodo dobili.

V Iniciativi mestni zbor se zaradi zgoraj navedenega strinjamo z zahtevo, ki so jo nekatere svetniške skupine že podale – 20. dopisna seja, ki je že v teku, naj se nemudoma prekine!

Iniciativa mestni zbor


Na postopanje MOM so se negativno odzvale tudi svetniške skupine, dopisna seja pa je bila zato nesklepčna. Nato je županu kljub vsemu v samo par dneh uspelo sklicati in izvesti izredno sejo (kar bi se moralo storiti že v začetku), investicijski dokument umestitve knjižnice v Probanko pa so navzoče svetnice in svetniki sprejeli, skupaj z ostalimi predlaganimi in dodanimi sklepi (posnetek dotične seje MS MOM je na voljo TUKAJ).

Na rezultat prej omenjene seje in postopanje občine v tem primeru nasploh, se je odzvala tudi javnost:

1. 8. 2017 >> Večer: Pisma bralcev (klikni sliko za povečavo)

2. 8. 2017 >> Večer: Pisma bralcev (klikni sliko za povečavo)

4. 8. 2017 >> Večer: Pisma bralcev (klikni sliko za povečavo)

7. 8. 2017 >> Večer: Pisma bralcev (klikni sliko za povečavo)

s slike je pomotoma odsekana navedba avtorice, direktorice knjižnice Dragice Turjak. Pardon.