Zbor SČS Radvanje, 25. 11. 2014


Ko čez noč ostaneš brez parkirnega prostora

Radvanjčani so tokrat pozornost namenili misteriju parkirišča na Lackovi, prihodnosti Radvanjskega trga, nevarnosti, ki jo na Begovi ulici povzročajo nevzdrževana drevesa ter o Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

Na dobro obiskanem zboru je bilo zelo živahno in konstruktivno. Udeleženci so ponovno spregovorili o odloku za ustanovitev Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin in ga podprli v predlaganem besedilu.
V zvezi s parkiriščem na Lackovi, ki je za uporabnike zaprto, po mnenju udeležencev neupravičeno, je bilo sprejetih kar nekaj sklepov. Delovna skupina, imenovana na prejšnjem zboru, nadaljuje s pridobivanjem gradbene dokumentacije v zvezi s stanovanjskimi bloki Lackova 41, 43 in 45 oziroma dokumentov, iz katerih bo razvidna kronologija poteka prehajanja lastništva površine, na kateri je začrtano parkirišče za stanovalce omenjenih stanovanjskih enot. V delovni skupini se bodo povezali še z občinsko službo za pravna vprašanja ter službo za materialno tehnična sredstva, ki bi jim lahko pomagali razjasniti okoliščine, ki so pripeljale do situacije, ko so stanovalci na Lackovi 41 in 45 praktično čez noč ostali brez prostora za parkiranje vozil.
Delovni skupini za Radvanjski trg, ki si prizadeva, da bi aktivirali omenjeni večnamenski prostor, ki za vikend gosti tržnično dejavnost, za druge namene pa se le redko uporablja, so se pridružile nove okrepitve s strani radvanjskega turističnega društva. Delovna skupina za Begovo ulico, v kateri že dlje časa opozarjajo na drevesa, ki se razraščajo na cesto in predstavljajo še posebej veliko nevarnost, če spet pride do ledenega dežja ali konkretnejših snežnih padavin, bo v svojih prizadevanjih vztrajala. Skupaj z gospodom Pristovnikom iz Zavoda za gozdove bodo storili, kar je v njihovi moči.
Udeleženci zbora so se na koncu dogovorili še za vsebino naslednjega zbora z udarno temo "Odstranitev stebra visoko napetostnega daljnovoda iz dvorišča OŠ Ludvika Pliberška".

 

Naslednji zbor bo v torek, 9. 12. 2014 ob 18.00 v prostorih MČ Radvanje.