Zbor SČS Magdalena, 15. 12. 2015


Brez premisleka dovolimo obglavljanje odraslih dreves

Medtem, ko smo še ne tako dolgo nazaj ugotavljali, da smo za marsikoga samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti nebodigatreba, da so nas v prenekateri četrti smatrali kot vzporedno oblast, ki se vtika v stvari, ki se je ne tičejo, smo na zboru SČS Magdalena tokrat z veseljem ugotovili, da so naše pobude vsaj v naši MČ slišane in upoštevane. Tako smo v listi prioritet za komunalno ureditev v prihodnjem letu našli predloge za ureditev Koresove in divjega parkirišča ob njej, ureditev razsvetljave in poti v Magdalenskem parku, postavitev ovir za kolesarje in motoriste v njem itd, to pa so vse predlogi udeležencev zborov. Posebne skrbi bi naj bila deležna tudi drevesa v parku in drugod po četrti, to temo pa smo tokrat na zboru tudi posebej obravnavali. Na MOM smo namreč skupaj s SČS Tabor in Nova vas sklenili poslati zahtevo, da v proračunu za leto 2016 in tudi 2017 v posebni postavki zagotovi sredstva za zasaditev manjkajočih dreves. Ugotavljamo namreč, da če ne bomo hitro ukrepali, bomo ob dosedanji politiki mariborske občine, v nekaj letih ogrozili večino mestnih parkov, drevoredov in mestnih ali obrobnih gozdov. Očitno je, da se vloge dreves premalo zavedamo in tako zelo neprizadeto opazujemo, kako se iz leta v leto požaga več dreves, ne nadomesti pa se jih z novimi. Brez premisleka dovolimo obglavljanje odraslih dreves, ne zavedajoč se, da smo tako drevo zapisali smrti. Ker imamo v MOM zelo natančno izdelan pravilnik o negi, zasaditvi in obrezovanju dreves,  bomo na Urad za komunalo promet in prostor naslovili zahtevo, da s priročno brošuro ali plakatom krajane seznani z osnovnimi podatki o pomenu dreves in navodilom o njihovem vzdrževanju.

Leto bomo zaključili na neformalnem srečanju 29. decembra, redni zbor SČS Magdalena pa bo spet 12. januarja prihodnje leto.