Zbor SČS Tabor, 26. 10. 2016


Taborske lu... ceste

Na zboru pred krompirjevimi počitnicami so se udeleženci pogovarjali predvsem o stanju cest na območju MČ Tabor. Na začetku zbora so se seznanili s pobudami ostalih SČS in SKS ter podprli pobudo SČS Pobrežje v zvezi s predrago parkirnino v garažni hiši pri UKC Maribor. Glede Ceste Zmage je zbor ugotovil, da se letos ne bo nič spremenilo, saj so z občine sporočili, da bo celotna planirana investicija obnove ceste prestavljena v leto 2017 – zaradi vremenskih razmer in premalo časa za porabo sredstev do konca leta 2016. Udeleženec je pripravil dopis Nigradu glede planiranja in obnove cest v letu 2017. Zbor je dopis podprl in ga bo poslal na Nigrad in Urad za komunalo in prostor MOM. Na koncu se je zbor še seznanil z novogradnjo na ulici Pariške komune in sprejel sklep o fokusni temi za naslednji zbor, ko bodo govorili o (ne)obnovi Ceste Zmage.