VABILO


Eno je nerganje, drugo spopad s problemi

Da problemi, ki pestijo Mariborčane in jih na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) izpostavljajo udeleženci, niso malenkosti, ki motijo »nergače«, temveč so to teme, ki zaslužijo resno obravnavo in rešitve, spoznava vse več svetnikov mariborskega Mestnega sveta. Na zadnji seji se je med pobudami in vprašanji  znašlo kar nekaj njih. Ponovno je bilo zastavljeno vprašanje dovoza do bivše tovarne Svila, pa urejanje Železnikove in Šolske ulice, neprilagojenega nivoja pločnika s kolesarsko stezo in cestišča na nadvozu hitre ceste na Pobrežju. Izpostavljena je bila skupna zahteva SČS in SKS, da občinska uprava pravilno ovrednoti nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) garažnih hiš pri bolnici. Lastnik garažnih hiš, ki bolnikom in obiskovalcem zaračunava neprimerno visoko ceno parkiranja, namreč plačuje najnižjo možno višino NUSZ. Kot, da je zemljišče nezazidano, komunalno neopremljeno in ne kot zemljišče na atraktivni lokaciji, ki omogoča dobre zaslužke. Svetnik druge svetniške skupine je zastavil vprašanje, ali držijo navedbe, ki jih je v pismu vsem svetniškim skupinam poslal  samoorganiziran svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD), ki opozarja na kopico nepravilnosti v poslovanju Mariborskega vodovoda. Zanimalo ga je tudi, zakaj pismo ni bilo posredovano svetnikom, ki jim je bilo namenjeno in ga  jim je moral SSVUJD ponovno pošiljati.

Kako kaže nadaljevanju in širitvi participatornega proračuna (PP) je še zanimalo svetnika. Kljub zagotovilom župana, da PP podpira, se pri postopkih za nadaljevanje in širitvi le tega, nenehno zavlačuje in zatika. Gre za vprašanje, ki se večini udeležencev zborov SČS in SKS zdi tako pomembno, da so ga izbrali kot temo skupnega – mestnega zbora, ki bo 7. marca letos. Na njem bodo pozornost namenili še prometu in skrbi za zelene površine v mestu.

V tem tednu se lahko v sredo pridružite so krajanom na zboru SČS Pobrežje, v četrtek pa na zborih SČS Koroška vrata, Studenci in Nova vas. Vsa srečanja so ob 18.00 v prostorih posameznih Mestnih četrti. 

  • zbor SČS Pobrežje >> sreda, 15. 2. 2017, 18:00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SČS Nova vas >> četrtek, 16. 2. 2017, 18:00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci >> četrtek, 16. 2. 2017, 18:00, MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • zbor SČS Koroška vrata >> četrtek, 16. 2. 2017, 18:00, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10