Zbor SČS Magdalena, 5. 4. 2016


Za Trg Leona Štuklja so primernejše kulturne vsebine

Prijetno, toplo spomladansko vreme je v torek udeleženke samoorganiziranega zbora v Magdaleni prepričalo, da namesto v prostore Infopeke zavijejo na urbano opremo v paku KC Pekarna. Pred zborom so si vzele nekaj časa in dorekle podrobnosti v zvezi s sobotno akcijo »Nekoč je tukaj raslo drevo«, nato pa so skupaj sestavile dnevni red in obravnavale njegove točke. Sprva je bil predstavljen dopis, ki so ga napisali v SČS Center in Ivan Cankar in izraža nestrinjanje z vzpostavitvijo urgentnega klicnega centra v prostorih bivšega SDK. Tudi v Magdaleni so prepričani, da je prostor in njegova umestitev na Trgu Leona Štuklja veliko primernejša za UGM. Podprle so tudi pobudo SČS Pobrežje in s tem vpis neodtujljive pravice do vode v ustavo. Po obravnavi zadev, ki so jih v potrditev posredovali iz drugih SČS so se lotile pregleda predlaganih tem, o katerih bi Mariborčanke in Mariborčani govorili na mestnem zboru. Prebrane so bile nekatere opredelitve, nato pa so se udeleženke odločile, da v SČS Magdalena želijo, da na mestnem zboru govorijo o tem kako motivirati ljudi k udeležbi na samoorganiziranih zborih, o odloku o javnem redu in miru ter o prometu, kot rezervno temo so izbrale delovanje mestnega redarstva. Prepričane so, da so to teme, ki se tičejo vseh, in da se lahko iz razprave na mestnem zboru kar največ izcimi, ter da odlok o javnem redu in miru pravzaprav zajema že dve drugi predlagani temi (skrb za zelene površine in motorje in štirikolesnike na Pohorju).

Naslednji zbor bo v torek, 19. 4. 2016, ob 18. uri, v prostorih MISC INFOPEKA.