Iz predloga je nastala pobuda. Več o njej tukaj.

 

Predlog o vzpostavitvi INSTITUTA PARTICIPATORNEGA PRORAČUNA V MARIBORU

V okviru strateške skupine Iniciative mestni zbor smo pripravili prvo gradivo, ki vam ga posredujemo v vednost ter vas prosimo, da gradiva o našem delovanju, v kolikor jih prepoznate za informativna ali kako drugače relevantna, razširite med širšo javnost – tako v Mariboru kot drugod po Sloveniji.

V naslednjih dneh in tednih bo Iniciativa mestni zbor na najširšo javnost in MOM naslovila še več podobno izdelanih predlogov za družbene in politične spremembe v Mariboru. Prihajajo namreč že prvi rezultati angažiranega delovanja iniciative kot tudi samoorganiziranih četrtnih skupnosti.

Tokrat vam posredujemo predlog o ustanovitvi Instituta participatornega propračuna, ki ga je celostno izdelal Matic Primc ter o tej tematiki že razpravljal tudi z občankami in občani na vseh štirih samoorganiziranih četrtnih skupnostih, ki že drugi mesec tečejo v Mariboru – v MČ Studenci, MČ Magdalena, MČ Center in MČ Nova vas.

Kot boste lahko prebrali, želimo s predlogom o Institutu participatornega propračuna približati in v čim večji meri prenesti pooblastila za upravljanje z mestnimi investicijskimi sredstvi na občanke in občane Mestne občine Maribor, da bi lahko sami vplivali na izboljšanje kakovosti življenja v mestu ter s tem tudi že določali razvojne smernice Mestne občine Maribor.  V svetu so tovrstne prakse že množično razširjene in kot boste prebrali v gradivu tudi uspešne.


Predlog o Institutu participatornega propračuna nadete tukaj, pripenjamo pa še pdf dokument.


Za vse dodatne informacije o predlogu Institut participatornega proračuna, se obrnite neposredno na avtorja predloga: Matica Primca (info@maculalunea.si, 040 450 471)