Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 10. 3. 2016


Skupno skupnosti

Na prepišnem skoraj-spomladanskem zboru v prostorih ZPM, so se udeleženke in udeleženci obvestili in aktualizirali o poteku aktivnosti delovnih skupin. Predstavljene so bile prihodnje aktivnosti SSVUJD glede tožbe in njihova medijska prisotnost, na podlagi česar so se odločili, da pridejo podpreti koordinatorja na sojenju, ki bo 24. marca ter da bo skozi večje število prisotnih tudi večja medijska odzivnost. DS za mestni park je poročala o počasnih in šlampastih premikih glede obnove poti na Piramido in obrezovanja dreves, ki ovirajo promet, ko rastejo na cesto. Čisto na sveže je zbor dobil informacije o aktivnostih na mestni delovni skupini za promet, ki se ukvarja predvsem z zahodno in južno obvoznico, cesto Proletarskih brigad in hrupom ter hrupom na ostalih glavnih prometnicah, ki je venomer previsok. Zbor je izpostavil pomisleke glede trasiranja in biodinamičnega kmetovanja, ki bi zaradi napačne trase lahko trpelo in s tem povzročilo škodo tamkajšnjim kmetovalcem. Nazadnje se je zbor pogovoril še o temah, ki bi jih lahko predlagali za obravnavo na mestnem zboru. Zbor CiC je predlagal problematiko bivše stavbe UGM in predvideno vzpostavitev urgentnega klicnega centra v stavbi, saj se to tiče vseh prebivalk in prebivalcev Maribora.

UKC Maribor