Zbor SČS center in Ivan Cankar, 21. 4. 2016


Izmenjava informacij

Zbor udeležencev SČS Center in Ivan Cankar, ki smo ga izvedli minuli četrtek, je bil tokrat bolj informativno naravnan. Iz Delovne skupine (DS) za mestni park, Piramido in Tri ribnike so poročali, da so v skladu s sklepi minulega zbora na občino naslovili komentarje in predloge, ki izhajajo iz njihove komunikacije v zvezi z letošnjimi načrti za zeleni center mesta. Na analizo rezultatov ankete o potrebi po območju za prosto gibanje psov bo treba še počakati, poročajo iz delovne skupine, saj se je anketiranje razvleklo čez načrtovan časovni termin. V DS za oživitev mestnega jedra so oblikovali pisni prispevek za objavo v Večeru, v katerem se odzivajo na medlo reakcijo župana po javnem soočenju mnenj na temo selitve umetnostne galerije v prostore bivše SDK na Trgu Leona Štuklja. To, da se v pisemcu ministrici za zdravje, s katerim naj bi na občini potrdili izraženo zavezo, da bodo k razreševanju konflikta interesov v zvezi z bodočim uporabnikom prostorov SDK sedaj pristopili aktivno, skriva za »zahtevami dela javnosti«, je nedopustno. Udeleženci so enakega mnenja, zato je bila reakcija zbora posredovana našemu osrednjemu časniku. Naslednjič, 5. maja, bodo na zboru obravnavali in skupaj dokončali še dve pisni pobudi s Košakov, obe se nanašata na prometno problematiko.

S pomočjo udeležencev zbora SČS Center in Ivan Cankar je sedaj razrešeno tudi vprašanje lokacije prvega mestnega zbora. Ta bo naslednji mesec v dvorani MČ Center v Melju.