Koroška vrata in Tezno v tem tednu kličeta po skupnostnem duhu

Najava zborov samoorganiziranih skupnosti v Mariboru od 18. do 22. 3. 2019

Vsi zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnostih (SČS in SKS) bi se naj ta teden zgodili v četrtek, s pričetkom ob 18.00. Sestali se bodo v SČS Tezno, v MČ Tezno na Panonski 12 in v SČS Koroška vrata, ki se selijo nazaj v svojo četrt. Odslej se bodo na zborih srečevali v prostorih Osnovne šole Prežihov Voranc na Gosposvetski cesti 10. Žal pa bo tokrat odpadel zbor SČS Nova vas, saj bo v dvorani MČ drug dogodek, nadomestnega prostora pa ni na razpolago. Na 122. zboru se bodo v SČS Nova vas tako zbrali šele 4. aprila.

Zbori SČS in SKS so vstopili v sedmo leto svojega delovanja in v tem času so že dokazali, da se z vztrajnostjo, trmo, sodelovanjem in osebno angažiranostjo da rešiti prenekateri problem. A treba ga je zaznati, izpostaviti in se ga lotiti. Znanje in izkušnje, ki so jih aktivni udeleženke in udeleženci v teh letih pridobili in si jih med seboj izmenjujejo, jim pri tem zelo pomagajo. Še bolj pa bo pomagalo, če bo naraslo število tistih, ki se zavedajo, da njihovih problemov namesto njih ne bo reševal nihče. V Iniciativi mestni zbor, ki pomaga pri organizaciji zborov, vse, ki še vedno dvomijo, da lahko vplivamo in dosegamo spremembe, vabijo, da na www.imz-maribor.org  poiščejo glasilo SČS in SKS Četrtinka, ki že skoraj pet let spremlja delo zborov in bo ta teden izšla že 77. številka.  V njej lahko dobijo pregled nad temami, s katerimi se zbori ukvarjajo in kaj so postorili, v vsaki pa najdete tudi razmišljanja aktivnih udeležencev o aktualnih temah in problemih.