Zbor SČS Pobrežje, 6. 1. 2015


Pobrežje za Participacijo

Prvi letošnji zbor na Pobrežju je sta malenkost zasenčila prvi sneg in eleganca Petra Prevca, ki se je v istem trenutku boril, da postane zlati orel. Udeleženi so kljub vsemu poslušali poročilo delovne skupine za lokalno samoupravo, ki je dan prej obravnavala predlog sprememb zakona o lokalni samoupravi. Ta se po predlogu spreminja predvsem v smeri, ki omogoča konkretnejšo participacijo ljudstva v svojem lokalnem okolju - tudi skozi participatorni proračun, daje večjo težo sprejetim odločitvam ljudi ter polaga ocenjevanje dela lokalnih oblasti neposredno v roke ljudi z orodjem odpoklica župana in mestnega oz. občinskega sveta. Na lokalni ravni, konkretno gre za mariborsko občino, si DS še posebej prizadeva za ponovno vzpostavitev javne razprave, tako v zvezi s sprejemanjem proračuna kot tudi za ostale pomembne odločitve. Gre predvsem za podaljšanje rokov za odzive in rokov za vabila, ki so se za časa Franca Kanglerja tako skrajšali, da niso omogočali več treznega premisleka in odziva.

Na Pobrežju želijo, da se letos tudi pri njih izvedejo aktivnosti participatornega proračuna, zato se bodo pozanimali, kako lahko svoji mestni četrti pomagajo, da se bo to tudi zgodilo. Hkrati pa so tudi  mnenja, da bi bile priprave na ta projekt na Pobrežju dober aktivator sokrajank in sokrajanov.