Zbor SKS Kamnica, 10. 2. 2016


Pestro v Kamnici

Samoorganizirani zbor krajank in krajanov Kamnice se je začel pestro. V gneči ob šolski proslavi kulturnega praznika smo najprej morali poiskati rešitev: kdo je prišel kot udeleženec na zbor in kdo ne. Ko smo to razjasnili, smo nekaj novim udeležencem predstavili pravila zbora, ki pa so bila trd oreh. Kljub vsemu smo, po pregledu sklepov prejšnjega zapisnika, skozi debato izluščili precej sklepov. Na primer, da bi se spodobilo, da bi na zborih bil prisoten kdo od članov KS Kamnica, saj bi tako bili prebivalci in svetniki vzajemno obveščeni o aktivnostih enih in drugih ter bi tako bili oboji bolj uspešni pri razvoju kraja. Nadalje smo izpostavili problematiko čiščenja pohodniških poti in ugotovili, da bi odgovornost morali prevzeti organizatorji dogodkov (npr. pohodov). Dotaknili smo se še nekaterih neprimernih prometnih ureditev (prehod za pešce pri nekdanji gostilni Pavešič), lokacij komunlanih zabojnikov in tudi čiščenja ter popravljanja ceste na Medič. Nazadnje smo sklenili še, da bi z vidika transparentnosti KS Kamnica morala predstaviti svoje delovanje v letu 2015 in tudi načrt dela za 2016.