Zbor SČS Studenci, 5. 1. 2017


Zakaj se položnice za stavbno zemljišče izdajajo šele poleti?

Na prvem zboru SČS Studenci v letu 2017 so udeleženci znova obravnavali problematiko plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ, saj krajane zanima zakaj prihaja do precejšnih časovnih zamikov pri pošiljanju univerzalnega plačilnega naloga za plačilo. Udeleženec je vprašanje o tem poslal na Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (JP GSZ d.o.o.), in sicer že 28. novembra lani, vendar še vedno ni dobil odgovora, čeprav je že minilo zakonsko določenih 30 dni. Če odgovora ne bo dobil do naslednjega zbora, bodo udeleženci poiskali druge načine, da pridobijo odgovor.

Udeleženci prav tako podpirajo pobudo SČS Pobrežje, da v zevzi s problematiko pregrešno dargega parkiranja v UKC v reševanje vpletejo tudi varuha pacientovih pravic, vendar menijo, da to ne bo prineslo nobene rešitve, saj varuh nima nikakršnih pristojnosti na tem področju. Udeležencem se zdi dobra tudi ideja SČS Center in Ivan Cankar o ustanovitvi neodvisne komisije, ki bi preverjala izvajanje koncesionarskih del na terenu, a jo je treba še dodelati. Najprej bi morala občina določiti natančen letni plan del, da bi komisija sploh vedela, kje potekajo kakšna dela, da bi jih lahko nadzirala.

Naslednji zbor bo potekal 19. 1. 2017 ob 18:00.