VABLJENI NA ZBORE SČKS med 16. in 20. NOVEMBROM

URNIK


Torek, 17. 11., ob 18.00

  • SČS Radvanje, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena, MISC Infopeka, Ob železnici 16

Sreda, 18. 11., ob 18.00

  • SKS Kamnica, Kulturni dom, Vrbanska 97

Četrtek, 19. 11., 18.00

  • SČS Center in Ivan Cankar, ZPM, Razlagova 16

Pred prebivalci Radvanja je pomemben teden. Zaključuje se prvi del pilotnega projekta participatornega proračuna, kjer so sami predlagali, kaj bi bilo potrebno v četrti postoriti. Predlogi so zdaj pregledani in ovrednoteni, sami pa morajo le še odločiti, katerim dati prednost, kateri so tisti projekti, ki jih podpira največ ljudi. V ta namen bodo na dom prejeli gradivo, ki jim bo predstavilo predloge, v nedeljo, 22. novembra, pa bodo v prostorih MČ, na Lackovi 43, o njih glasovali.

Že v torek, 17. 11., bo ob 18.00 v istih prostorih zbor samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Radvanje, kjer bodo udeleženci skupaj pretehtali gradivo in zastavili aktivnosti, da se bo glasovanja udeležilo čim več sokrajanov. Možnost, da sami odločajo o delu investicijskih sredstev, jim je bila ponujena kot prvim v Sloveniji, zato menijo, da je prav, da jo dobro izkoristijo.

V torek se bo sestal tudi zbor SČS Magdalena. Tačas čakajo na odgovor Urada za komunalo, promet in prostor v zvezi z njihovo pobudo za razširitev cone 30 v Magdaleni še na območje okrog UKC in Trga revolucije, zadovoljni pa niso z odgovorom, ki so ga z istega urada dobili v zvezi z urejanjem pešpoti v Magdalenskem parku in bodo zahtevali dodatna pojasnila.

Zbor samoorganizirane krajevne skupnosti (SKS) Kamnica bo v sredo, 18. 11., ob 18.00. Dosedanje dogajanje v zvezi z izgradnjo kanalizacije v Kamniški grabi, je udeležence utrdilo v prepričanju, da bodo le s stalnim nadzorom in pritiski dosegli, da se projekti z brado končno le izvedejo.

Združeni SČS Center in Ivan Cankar bosta zborovali v četrtek. Na prejšnjem zboru so zastavili akcijo iskanja prostora za prosto gibanje psov, na tokratnem pa bodo podali informacije, kaj jim je v vmesnem času uspelo izvedeti o načrtih občine v zvezi s tem.