Zbor SČS CenterIvanCankar, 16.4.2014

ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SI ŽELI SODELOVANJA

Zbor SČS Center-Ivan Cankar je potekal brez večjih pretresov. Po hitrem uvodu, v katerem je bil vnovič predstavljen avtonomni odnos med zbori in IMZ, so svoja poročila podale delovne skupine. Članica skupine, ki se ukvarja s predlogom sprememb za Festival Lent je predstavila nekatera vprašanja, ki so se pojavila na zboru. Te so v minulih mesecih potrdili tudi z anketo. Vprašanja, ki so jih udeleženci dodatno dopolnili na preteklem in jih bodo še na naslednjem zboru, nameravajo zastaviti Vladimirju Rukavini, ki se bo na povabilo udeležencev udeležil enega od bodočih zborov.

Delovna skupina za ureditev mestnega jedra tokrat ni podala svojega poročila, saj sta bili dve članici odsotni, vendar pa je moderatorka prebrala zanimiv dopis, ki ga je delovna skupina prejela od Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V njem pojasnjujejo, da obstajajo strogi standardi o tem, kje in kakšne izveske lahko uporabljajo trgovine v mestu, vendar jih zadolžene inšpekcijske službe ne izvajajo. Zato se nadejajo plodnega sodelovanja z delovno skupino, to pa bi lahko nekoliko olepšalo podobo našega mesta.

Zbor se je zaključil s poročili o dejavnostih skupine Odločaj o mestu, ki je pričela z zbiranjem podpisov v podporo pobudi o uvedbi participatornega proračuna v mestu ter delovne skupine, ki sodeluje pri pripravi srememb Zakona o lokalni samoupravi. Te pripravljajo člani IMZ ter udeleženci zborov, v stalnem sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, ki spremembe pripravlja. Po krajši razpravi o aktivaciji prebivalstva in o obveščanju so se udeleženci razšli. 

Naslednji zbor bo 30. aprila v prostorih ZPM na Razlagovi ulici.